Критерії відповідності організацій на право проведення навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіаційна безпека, джерела іонізуючого випромінювання, критерії

Як цитувати

Aslamova, L. (2010). Критерії відповідності організацій на право проведення навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки. Ядерна та радіаційна безпека, (3(47), 58-60. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.3(47).13

Анотація

Проведено аналіз системи навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання. Запропоновано критерії відповідності організацій на право проведення навчання та перевірку знань з радіаційної безпеки.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.3(47).13
ARTICLE PDF

Посилання

Закон України “Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії” № 1370 від 11.01.2000.

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” № 39/95-ВР від 08.02.1995.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України: затвердж. наказом МОЗ України № 54 від 02.02.2005, зареєстр. в Мін’юсті України 20.05.2005.

Указ Президента України “Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки” від 05.12.2005 № 1303/2000.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії” від 06.12.2000 № 1782.

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою” від 26.01.2005. № 15: за реєстр. в Мін’юсті України 15.02.2005 за № 231/10511.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про доповнення переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування” від 21.01.2005 № 74.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування” від 04.10.2006 № 1382.

Вимоги до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.148-2008): затвердж. наказом Держатомрегулювання від 03.10.2008 № 166, зареєстр. Мін’юстом України 29.10.2008 за № 054/15745.

Закон України “Про освіту” ВР № 34 від 04.07.1991.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг” від 08.08.2007 № 1019.