Програмний комплекс для оцінки та прогнозування радіаційної ситуацій в Чорнобильській зоні відчуження
ARTICLE PDF

Ключові слова

аварійні викиди, Чорнобильська зона відчуження, моделювання атмосферного перенесення

Як цитувати

Talerko, M., GargerЕ., & Kuzmenko, G. (2010). Програмний комплекс для оцінки та прогнозування радіаційної ситуацій в Чорнобильській зоні відчуження. Ядерна та радіаційна безпека, (3(47), 45-49. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.3(47).10

Анотація

Наведено опис структури та можливостей програмного комплексу, призначеного для оцінок та прогнозування радіаційної ситуації в Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ). Комплекс дозволяє розраховувати поля концентрації радіонуклідів в приземному повітрі, щільності випадінь на земну поверхню, дози опромінення як при аварійних викидах з радіаційно-небезпечних об’єктів у ЧЗВ, так і у разі підвищеної емісії радіонуклідів з поверхні землі при екстремальних погодних умовах (включаючи вторинний вітровий підйом та лісові пожежі).

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.3(47).10
ARTICLE PDF

Посилання

20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє: Національна доповідь України. — К.: Атіка, 2006. — 224 с.

Кіреєв С. Ш., Годун Б. А., Деревець В. В. та ін. Радіаційно-екологічний моніторинг навколишнього середовища в зоні відчуження. Досвід та перспективи розвитку // Міжнар. конф. «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє», Київ, 24—26 квітня 2006 р.

Талерко Н. Н., Гаргер Е. К. Опыт тестирования модели атмосферного переноса LEDI на основе натурных экспериментов и Чернобыльских данных: Препринт / НАН Украины. Институт проблем безопасности АЭС, 05–1 (2005). — 16 с.

Chernobyl NPP Liquid Radwaste Treatment Safety Analysis report (Final Revision 3). T-KEY-N/6//1000117/00103 rev. 2 – 30.05.2003.

Atmospheric dispersion in nuclear power plant siting: A safety guide, Safety series No. 50-SG-S3, 1980, IAEA, Vienna.

Гаргер Е. К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы. — Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. — 192 с.

Гришин А. М. Математическое моделирование лесных пожаров и новые способы борьбы с ними. — Новосибирск: Наука, 1992. — 408 с.

Талерко Н. Н. Расчет подъема радиоактивной примеси из аварийного блока Чернобыльской атомной электростанции // Метеорология и гидрология. — 1990. — № 10. — С. 39—46.

Kashparov V. A., Lundin S. M., Kadygrib A. M. et al. Forest fires in the territory contaminated as a result of the Chernobyl accident: radioactive aerosol resuspension and exposure of fire-fighters // Journal of environmental radioactivity. — 2000. — V. 51. — P. 281—298.

Гусев Н. Г., Беляев В. А. Радиоактивные выбросы в биосфере: Справ. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 224 с.

Eckerman K. F., Leggett R. W. DCFPAK: Dose coefficient data file package for Sandia National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory Report ORNL/TM-13347. — Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, 1996.

Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: Part 5 Compilation of ingestion and inhalation dose coefficients. ICRP Publication 72. Ann. ICRP 26 (1). — Oxford: Pergamon Press, 1996.

Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: Part 4 Inhalation dose coefficients. ICRP Publication 71. Ann. ICRP 25 (3–4). — Oxford: Pergamon Press, 1995.