Використання ризик-інформованих підходів в інспекційній діяльності
ARTICLE PDF

Ключові слова

ризик-інформовані підходи, наглядова діяльність, інспекція, імовірнісний аналіз безпеки

Як цитувати

Gromov, G., Dybach, O., Sevbo, O., Gashev, M., & Boychuk, V. (2010). Використання ризик-інформованих підходів в інспекційній діяльності. Ядерна та радіаційна безпека, (3(47), 9-15. https://doi.org/10.32918/nrs.2010.3(47).02

Анотація

Використання ризик-інформованих підходів в інспекційній діяльності дає змогу сфокусувати інспекції на проектних та експлуатаційних аспектах, які мають домінуючий вплив на безпеку АЕС, вдосконалити та обґрунтувати планування інспекцій, кількісно проаналізувати важливість ідентифікованих інспектором недоліків. У статті запропоновано методологію використання ризик-інформованих підходів у процесі планування, проведення та оцінки результатів інспекцій, наведено інформацію про розроблені методичні та технічні документи, сформульовано пропозиції щодо подальшого продовження робіт в даному напрямі.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.3(47).02
ARTICLE PDF

Посилання

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням вимог ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної енергії: НП 306.2.01/1.081–2003.

Васильченко В. Н. Использование риск-ориентированных подходов в регулирующей деятельности и эксплуатации АЭС Украины / В. Н. Васильченко, Г. В. Громов, А. Е. Севбо, С. Э. Шоломицкий // Ядерна та радіаційна безпека. — 2008. —№ 3. — С. 7–11.

Gromov G., Sevbo О., Sholomitsky S. Practical application of risk informed approaches in Ukraine // Proceedings of IAEA Topical Meeting on Advanced Safety Assessment Methods For Nuclear Reactors: Daejeon, Republic of Korea, 30 October — 2 November 2007.

Громов Г. В. Использование вероятностных методов в деятельности по идентификации дефицитов безопасности и оценке влияния на риск при эксплуатации АЭС / Г. В. Громов, Н. Ф. Глущенко, А. Е. Севбо, С. Э. Шоломицкий, А. Н. Шумаев // Шестая междунар. науч.-практ. конф. по проблемам атомной энергетики. Безопасность, эффективность, ресурс ЯЭУ. — Севастополь: 21 — 26 сентября 2007.

Legal and Governmental Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety // IAEA, GS-R-1. — Vienna, 2000.

Regulatory Inspection of Nuclear Facilities and Enforcement by the Regulatory Body // IAEA, GS-G-1.3. — Vienna, 2002.

Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants // IAEA, DS394. — Vienna, 2008.

NRC Inspection Manual. Inspection Procedure 71111. — Washington.

Procedure for Conducting Probabilistic Safety Assessments of Nuclear Power Plants (Level 1) // IAEA, No 50-Р-4. — Vienna, 1992.

Reliability assurance programme guidebook for advanced light water reactors // IAEA, IAEA-TECDOC-1264. — Vienna, 2001.

NRC Reactor Oversight Process (NUREG-1649, Rev. 3). — 2000.

NRC Inspection Manual. Manual Chapter 0609. Significance Determination Process. — 2008.

Постанова засідання Колегії Держатомрегулювання від 28.05.2009 № 12 «Щодо впровадження показників безпеки в регулюючу діяльність».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.