Вимоги з безпеки під час використання лінійних прискорювачів

Анотація

Представлено результати науково-дослідної роботи щодо розробки вимог з безпеки під час використання лінійних прискорювачів, дотримання яких дасть змогу гарантувати належний рівень радіаційного захисту.

https://doi.org/10.32918/nrs.2010.4(48).08
ARTICLE PDF

Посилання

Богорад В. І. Щодо удосконалення нормативної бази із забезпечення безпеки діяльності з використання лінійних прискорювачів / В. І. Богорад, Т. В. Литвинська, А. В. Носовський, О. Ю. Слепченко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. — Вип. 2 (46). — С. 37–41.

Гусев Н. Г. Защита от ионизирующих излучений. — В 2 т. — Т. 2: Защита от излучений ядерно-технических установок: Учеб. для вузов / Е. Е. Ковалев, В. П. Машкович, А. П. Суворов. — 3‑е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 352 с.

Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ № 1858–78.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). — Затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 14.07.1997 № 208, введ. в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України. — Затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстр. у Мін’юсті України 20.05.2005 за № 552/10832.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.