Радіоактивність бутильованої води з торгівельної мережі м. Києва
ARTICLE PDF

Ключові слова

бутильована вода, доза опромінення, природна суміш ізотопів урану, радій-226, сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність.

Як цитувати

Buzynnyi, M., & Mykhailova, L. (2020). Радіоактивність бутильованої води з торгівельної мережі м. Києва. Ядерна та радіаційна безпека, (4(88), 77-80. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).10

Анотація

Протягом 2018 – 2019 рр. у рамках виконання планових робіт лабораторії досліджено радіоактивність 40 зразків бутильованої води популярних марок українського та закордонного фасування одного з супермаркетів м. Києва. Алгоритм дослідження передбачав на першому етапі визначення сумарної альфа- та сумарної бета-активності, а у разі перевищення їх нормативів – визначення вмісту радію-226 та природної суміші ізотопів урану. Встановлено, що сумарна альфа- та сумарна бета-активності для вод низької мінералізації не перевищує нормативні значення. Для більшості марок мінеральної води високої мінералізації значення сумарної альфа-активності перевищувало норматив 0,1 Бк/л в окремих випадках – вдесятеро, а максимальне значення сумарної бета-активності перевищувало норматив 1,0 Бк/л майже втричі.

Результати вимірювання сумарної альфа- та бета-активності залежно від часу, який пройшов від моменту приготування проби до початку вимірювань, показали, що для окремих проб води характерне збільшення показника альфа-активності з часом, що вказує на процеси накопичення радіоактивності від продуктів розпаду радію-226. Однак, результати вимірювання активності радію-226 та природної суміші ізотопів урану не показали жодного випадку перевищення нормативних рівнів, що дозволяє вважати воду усіх марок за вмістом радіонуклідів придатною для вживання.

Оцінка доз опромінення від споживання бутильованих вод, які містять виміряні величини радію-226 та природної суміші ізотопів урану, не виявила перевищення нормативу 0,1 мЗв/р, за винятком води однієї марки, для якої розрахована доза опромінення становила близько 0,2 мЗв/р для категорії дітей віком від 12 до 17 років, причому 98% її величини зумовлено радієм-226. Таку величину дози опромінення отримано в припущенні річного споживання у кількості 1,5 л за добу.

https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).10
ARTICLE PDF

Посилання

Health and safety requirements for drinking water for human consumption. State Health and Safety Standards and Rules DSanPiN 2.2.4-171-10, Kyiv, 2012, 32.

Management of radioactivity in drinking water. Geneva: World Health Organization, 2018. 124. Retrieved from: https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/management-of-radioactivity.

Council Directive 2013/51/EURATOM. Laying down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive substances in water intended for human consumption. Brussels: European Commission, 2013. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu.

Esposito, L., Catani, V., Stamoulis, K.C., Ioannides, K.G. (2012). Natural radioactivity content in Italian bottled mineral waters. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/333561512_Natural_radioactivity_content_in_Italian_bottled_mineral_waters.

Rusconi, R., Forte, M., Abbate, M., Gallini, R., Sgorbat, G. (2004). Natural radioactivity in bottled mineral waters: a survey in Northern Italy. J. Radioanal. Nucl. Chem., 260(2), 421-427.

Palomo, M., Peñalver, A., Borrull, F., Aguilar, C. (2007). Measurement of radioactivity in bottled drinking water in Spain. Applied Radiation and Isotopes, 65(10), 1165-1172.

Jokvić, J.D., Radenković, M. B., Miljanić, S.S. (2007). Natural radioactivity of some spring and bottled mineral waters from several central Balkan sites, as a way of their characterization. J. Serb. Chem. Soc., 72(6), 621-628.

Rožmarić, M., Rogić, M., Benedik, L., Štrok, M. (2012). Natural radionuclides in bottled drinking waters produced in Croatia and their contribution to radiation dose. Science of the Total Environment, 437, 53-60.

Elliott, K. (2019). Bottled water: Can consumers count on quality? USA Center for Environmental Health (CEH). Retrieved from: https://www.downtownpublicati-ons.com/singlepost/2019/08/20/Bottled-water-can-consumers-count-on-quality.

U.S. Food and Drug Administration. Retrieved from: https://www.fda.gov/home.

Shiraishi, K., Kimura, S., Sahoo, S.K, Arae, H. (2004). Dose effect for Japanese due to 232Th and 238U in imported drinking water. Health Phys., 86(4), 365-373. DOI: 10.1097/00004032-200404000-00005, PMID: 15057057.

Gorka, А., Riabyk, G. (2017). The current state of the mineral water market in Ukraine. Retrieved from: http://www.confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/10_gorka.htm.

Boreyko, P., Gerasimiak, N. (2017). An analytical study of the features of formation and implementation of a set of marketing tools of the enterprise in the bottled drinking water market. Young Scientist, 3(43), 590-595.

Association of producers of mineral and drinking waters of Ukraine. Retrieved from: http://www.bottledwater.org.ua/.

Buzynnyi, M., Sakhno, V., Romanchenko, M. (2010). Natural radionuclides in underground water in Ukraine. LSC-2010. Advances in Liquid Scintillation Counting, ed. by Philippe Cassette, 81-85.

Buzynnyi, M. (2004). Natural radioactivity of drinking water wells in Ukraine. Hygienic science and practice at the turn of the century: proceedings of the XIV Congress of Ukrainian Hygienists. Кyiv, 308-310.

Mykhailova, L., Buzynnyi, М., Sakhno, V., Romanchenko, М. (2015). Statistical analysis of radiation parameters of water investigated in 2012-2014, Hygiene of Settlements, Kyiv, (65), 179-185.

Jobbágy, V., Merešová, J., Wätjen, U. (2014). Critical remarks on gross alpha/beta activity analysis in drinking waters: Conclusions from a European interlaboratory comparison. Applied Radiation and Isotopes, (87), 429-434. Retrieved from: https://docksci.com/beta-activity-analysis-in-drinking-waters-conclusions-from-a-european-interlabor_5bcf181ed64ab20ba1705a90.html.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.