Підхід до регуляторної передліцензійної оцінки проєкту ММР іноземного постачальника
ARTICLE PDF

Ключові слова

оцінка проєкту, малий модульний реактор, постачальник, ліцензійний процес.

Як цитувати

Zhabin, O., Pecherytsia, O., Tarakanov, S., & Shevchenko, I. (2020). Підхід до регуляторної передліцензійної оцінки проєкту ММР іноземного постачальника. Ядерна та радіаційна безпека, (4(88), 4-13. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).01

Анотація

Нещодавно регулюючим органом Канади (Canadian Nuclear Safety Commission – CNSC) завершено першу фазу передліцензійної оцінки проєкту постачальника (Vendor Design Review – VDR) малого модульного реактора (ММР) SMR-160 американської компанії Holtec International. Зазначена подія є прикладом раннього залучення регулятора до розгляду обґрунтувань безпеки проєкту ММР, розробленого згідно з нормами та правилами іншої країни. Цей приклад, безперечно, заслуговує детального розгляду з огляду на потенційну привабливість впровадження технологій ММР в Україні та існуючий національний інтерес за цим напрямом. У матеріалах статті наведено огляд нормативної бази, яка регламентує виконання CNSC передліцензійної оцінки проєкту постачальника: мети, вихідних умов, основних етапів, технічного наповнення та загальних очікуваних результатів цього процесу. За результатами першої фази оцінки, виконаної для проєкту SMR-160, наведені основні аспекти, які досліджувались за кожним з технічних напрямів оцінки, а також її основні висновки. Зважаючи на доцільність впровадження відповідної передової практики в статті запропоновано розглянути питання розробки та впровадження нормативної основи для подальшого виконання національним ядерним регулятором передліцензійної оцінки проєктів, у яких застосовуються іноземні новітні технології.

https://doi.org/10.32918/nrs.2020.4(88).01
ARTICLE PDF

Посилання

REGDOC-3.5.4. Pre-Licensing Review of a Vendor’s Reactor Design, CNSC Processes and Practices, 2018.

REGDOC-2.5.2. Design of Reactor Facilities: Nuclear Power Plants, Physical Design, 2014.

RD-367. Design of Small Reactors, 2011.

CNSC Phase 1 pre-licensing vendor design review SMR LLC, CNSC, 2020.

Law of Ukraine “On Paris Agreement Ratification” No. 1469-VIII dated 14 July 2016. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1469-19.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 605-r dated 18 August 2035 “On Approval of the Energy Strategy of Ukraine Until 2035 “Security, Energy Efficiency, Competitiveness”. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text.

Decree of the President of Ukraine No. 406/2020 “On Emergency Measures for Stabilize the Situation in the Energy Field and Further Nuclear Energy Development”. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/4062020-35109

Agreement on Partnership between Energoatom, SSTC NRS and Holtec International, 2019.

Memorandum of Understanding between NuScale Power and SSTC NRS, 2020.

Report on “Comparative Analysis of US and Ukrainian Regulatory Requirements Used in the Development of Equipment and Systems for the Centralized Spent Fuel Storage Facility”, SSTC NRS, 2016.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.