Система показників ефективності діяльності наукових співробітників
ARTICLE PDF

Ключові слова

наукова діяльність, показники ефективності наукової діяльності, атестація наукового персоналу

Як цитувати

Nosovsky, A., & Kravchenko, N. (2011). Система показників ефективності діяльності наукових співробітників. Ядерна та радіаційна безпека, (1(49), 58-62. https://doi.org/10.32918/nrs.2011.1(49).12

Анотація

Наведено основні рекомендації зі створення та впровадження в практичне застосування Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки методики оцінювання ефективності діяльності наукових співробітників у процесі проведення їх періодичної атестації.

https://doi.org/10.32918/nrs.2011.1(49).12
ARTICLE PDF

Посилання

Правила оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. — Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. № 312.

Типовая методика оценки результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения. — Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2009 г. № 406

Лисицына Е. Рейтинговая система оценки научно-исследовательской деятельности / Е. Лисицына, К. Молчанов // Высш. образование в России. — 2005. — № 12. — С. 64—66.

Об утверждении Методических рекомендаций по оценке эффективности научных, научно-технических и инновационных разработок: Постановление Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 03.01.2008 № 1/1.

Методика оценки деятельности научных организаций. — Утв. приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 июня 2005 г. № 404.

Статут Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки». — Погоджено Президентом Національної академії наук України 15.09.2009 та затверджено Головою Державного комітету ядерного регулювання України 01.10.2009.

Валігун Н. П., Воробей І. І., Кравченко Н. А., Артюшенко В. В. Підсумкові результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2009 рік // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. —Вип. 2 (46). — С. 3–8.

Неклюдов І. М., Громов Г. В., Валігун Н. П., Носовський А. В. Щодо вдосконалення системи науково-технічної підтримки Держатомрегулювання України // Ядерна та радіаційна безпека. — 2009. — Вип. 4. — С. 3–9.

Система управління якістю. Положення про атестацію наукового персоналу ДНТЦ ЯРБ: ПЛ 6.2.2/520.028:2010 — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2010 — 15 с.

Сидоренко Г. И. Об эффективности научной деятельности (оценка фундаментальных и прикладных исследований) // Наука и инновации. — 2004. — № 5. — С. 46–48.

Головкин Б. Г. Оценка вклада ученых в науку // Вестник Рос. академии наук. — 2001. — Т. 71, № 7. — С. 656–657.

Носовский А. В., Клевцов А. Л., Кравченко Н. А. О системе управления ядерными знаниями в регулирующей деятельности // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. — Вип. 1(45). — С. 29–34.

Система управління якістю. Положення про професійну підготовку та підвищення кваліфікації наукового персоналу: ПЛ 6.2.2/520.008:2010. — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2010. — 18 с.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.