Кількісний аналіз джерел іонізуючого випромінювання камер поділу
ARTICLE PDF

Ключові слова

джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ), камера поділу (КП), α-розпад, спонтанний поділ, потужність еквівалентної дози (ПЕД)

Як цитувати

Kanchenko, V., Kuchmagra, A., Molchanov, O., Odinokin, G., & Chepur, M. (2011). Кількісний аналіз джерел іонізуючого випромінювання камер поділу. Ядерна та радіаційна безпека, (2(50), 48-51. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/581

Анотація

Проведено аналіз радіаційної небезпеки джерел іонізуючого випромінювання, застосовуваних у камерах поділу типу КНТ31 і КНТ31-1, де матеріалом радіатора є уран, збагачений до 90 % ізотопом 235U, з вмістом близько 1 % домішок 234U. Розраховано сумарну й питому активність, а також потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні джерел іонізуючого випромінювання.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Порядок государственной регистрации источников ионизирующего излучения. — Утв. Постановлением КМУ 16.11.2000 г. № 1718.

2. НД-306–801–93. Государственная система учета и контроля ядерных материалов.

3. НП 306.7.122–206. Правила ведения учета и контроля ядерных материалов.

4. Дмитриев А. Б., Малышев Е. К. Нейтронные ионизационные камеры для реакторной техники. — М.: Атомиздат, 1975. — 94 с.

5. Малышев Е. К., Засадыч Ю. Б., Стабровский С. А.. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 158 с.

6. Мухин К. Н. Введение в ядерную физику. — М.: Атомиздат, 1965. — 720 с.

7. Абрамов А. И. Основы ядерной физики. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 256 с.

8. Фролов В. В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 185 с.

9. Козлов В. Ф. Справочник по радиационной безопасности. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 352 с.

10. Шаров Ю. Н., Шубин Н. В. Дозиметрия и радиационная опасность. — М.: Энергоиздат, 1982. — 256 с.