Системи підтримки прийняття рішення при радіаційних аваріях на АЕС

Анотація

Розглянуто стан і шляхи вдосконалення систем прогнозування та підтримки прийняття рішень (СППР) при ядерних та радіаційних аваріях на АЕС з урахуванням наявних і таких програмно-технічних засобів, що знаходяться на стадії впровадження. Виконано аналіз відповідності СППР міжнародним вимогам.

ARTICLE PDF

Посилання

1. НП 306.2.141–2008. Общие положения безопасности атомных станций / ГКЯРУ. — 2008. — 36 с.

2. ГСТУ 95.1.01.03.024–97. Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки для атомных станций. Основные положения / ГНИЦСКАР. —1997. — 21 с.

3. GS-R-2. Готовность и реагирование в случае ядерной и радиационной аварийной ситуации. — Вена: МАГАТЭ,2004. — 104 с.

4. Ehrhardt J. The RODOS system: decision support for off-site emegrency management in Europe / Nuclear Technology Publishing. — 1997. — № 1–4. — C. 35—40.

5. 00.РБ.XQ.Рг.01.А. Регламент радиационного контроля при эксплуатации объектов ОП ЗАЭС /ОП ЗАЭС. — 2010. — 267 с.