Аналіз системи розхолоджування гермооболонки реакторної установки АЕС з ВВЕР-1000 в аварійний період
ARTICLE PDF

Ключові слова

струменевий розпилювач-охолоджувач, атомна електрична станція, водо-водяний енергетичний реактор, реакторна установка, гермооболонка, імпульсний запобіжний пристрій, компенсатор тиску, головний циркуляційний контур

Як цитувати

Balashevskiy, A., & Miroshnichenko, S. (2011). Аналіз системи розхолоджування гермооболонки реакторної установки АЕС з ВВЕР-1000 в аварійний період. Ядерна та радіаційна безпека, (2(50), 20-23. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/572

Анотація

Проаналізовано ефективність й доцільність застосування струменевих розпилювачів-охолоджувачів (СРО) порівняно із застосуванням наявної на АЕС спринклерної системи для локалізації пари в гермооболонці в разі аварії з втратою теплоносія. Надано методику поетапного розрахунку з використанням кодів RELAP5 і MELCOR 1.8.5. Наведено результати розрахунку залежно від довжини труб СРО і температури охолоджуючого розчину, що впливають на якість зниження тиску в гермооболонці.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Герлига А. В. Способ эффективного снижения давления под гермооболочкой при аварийной течи теплоносителя // Сб. науч. тр. СНУЯЭиП. — Севастополь, 2008. — Вып. 1 (25). — С. 26–33.

2. Балашевский А. С. Применение струйных распылите-лей-охладителей для предотвращения орошения охлаждающим раствором гермообъема реакторного отделения при срабатыва¬нии спринклерной системы / А. С. Балашевский, А. В. Герлига, И. И. Свириденко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. — Вып. 2(46). — С. 42–49.

3. Отчет о расследовании нарушения в работе РАЭС. 3РОВ-П07-002–09–09, 16.10.2009 / ОП «Ровненская АЭС» НАЭК «Энергоатом» Минтопэнерго Украины. — 2009. — С. 15.

4. Герлига А. В. Снижение давления в гермообъеме АЭС с ВВЭР-1000 струйными распылителями-охладителями в усло¬виях течи / А. В. Герлига // Дис. … канд. техн. наук СевНТУ. — Севастополь, 2008. — С. 152.

5. Герлига А. В. Математическое моделирование работы струй-ного распылителя-охладителя (СРО) / Г. Г. Балакан, А. В. Герли¬га // Тр. ОНПУ — Одесса, 2006. — Вып. 2(26). — С. 71–75.

6. Герлига А. В. Влияние параметров струйного распылите-ля-охладителя на снижение давления в гермообъеме в аварий¬ных случаях / А. В. Герлига, И. И. Свириденко, Г. Г. Балакан, А. С. Балашевский // Сб. науч. труд. СНУЯЭиП. — 2007. — Вып. 4(24). — С.43–48.

7. Балашевский А. С. Аварийное расхолаживание гермообъема АЭС с ВВЭР-1000 при наличии течи с использованием струйно¬го распылителя-охладителя / А. С. Балашевский, А. В. Герлига, С. Т. Мирошниченко // Сб. науч. труд. СНУЯЭиП. — 2009. — Вып. 4(32). — С. 9–15.