Аналіз вимог до систем управління безпекою в процесі діяльності у сфері використання ядерної енергії
ARTICLE PDF

Ключові слова

відповідальність керівництва, культура безпеки, норми та правила, система управління безпекою, ядерна та радіаційна безпека

Як цитувати

Valigun, N., Yesipenko, Y., Dimitrieva, D., Vorobey, I., & Yesypenko, Y. (2011). Аналіз вимог до систем управління безпекою в процесі діяльності у сфері використання ядерної енергії. Ядерна та радіаційна безпека, (3(51), 68-73. https://doi.org/10.32918/nrs.2011.3(51).13

Анотація

Наведено результати аналізу сучасних міжнародних підходів та наявної в Україні нормативної бази до впровадження та функціонування системи управління, а також висвітлено ряд важливих питань, відображення яких в системі управління сприятиме підвищенню безпеки діяльності в сфері використання ядерної енергії. Висвітлено результати першого етапу науково-дослідної роботи, виконаної фахівцями ДНТЦ ЯРБ на замовлення органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

https://doi.org/10.32918/nrs.2011.3(51).13
ARTICLE PDF

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2030 року. — Схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 145-р від 15.03.2006.

Конвенції про ядерну безпеку. — Підпис. від імені України 20.09.1994, ратифікована 17.12.97 Законом України № 736/97-ВР.

Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про поводження з радіоактивними відходами. — Підпис. від імені України 29.09.1997. в м. Відні (Австрія), ратифікована Законом України № 1688-III від 20.04.2000.

Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок (НП 306.5.02/3.017–99). — Затвердж. наказом М-ва охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 11 березня 1999 р. № 53 та зареєстр. в М-ві юстиції України 7 травня 1999 р. за № 294/3587.

Вимоги до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів (НП 306.6.127–2006). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 25.07.2006 № 110 та зареєстр. в М-ві юстиції України 5 жовтня 2006 р. за № 1092/12966.

Вимоги до систем управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.148–2008). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 03.10.2008 № 166 та зареєстр. в М-ві юстиції України 29.10.2008 за № 1054/15745.

Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141–2008). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 162 та зареєстр. в М-ві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747.

ДСТУ ISO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги.

ДСТУ ISO 14001:2006. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування.

ДСТУ-П OHSAS 18001:2006. Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги.

Нормы МАГАТЭ по безопасности. Основы безопасности. № SF-1. Основополагающие принципы безопасности. — Вена: МАГАТЭ, 2008.

Серия норм МАГАТЭ по безопасности. Требования. № GS-R-1. Юридическая и государственная инфраструктура ядерной безопасности, радиационной безопасности, безопасности радиоактивных отходов и безопасности перевозки. — Вена: МАГАТЭ, 2003.

Нормы по безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды. Руководство по безопасности. № GS-R-3. Система управления для установок и деятельности. — Вена: МАГАТЭ, 2008.

Нормы по безопасности для защиты людей и охраны окружающей среды. Руководство по безопасности. № GS-G-3.1. Применение систем управления для установок и деятельности. — Вена: МАГАТЭ, 2009.

Культура безопасности. INSAG-4 / International Nuclear Safety Advisory Group. — Вена: МАГАТЭ, 1991.

Управление эксплуатационной безопасностью на атомных электростанциях. INSAG-13 / International Nuclear Safety Advisory Group. — Вена: МАГАТЭ, 1999.

Harmonisation of Reactor Safety in WENRA countries (Main Report, January 2006).

WENRA Reactor Safety Reference Levels January 2007.

RHWG Safety Objectives for New Power Reactors (Study report December 2009, safety objectives in their final wording are presented in the statement November 2010).

Клевцов, С. В. Культура безпеки у сфері використання ядерної енергії / С. В. Клевцов, Н. П. Валігун, А. В. Носовський, І. С. Комаров // Ядерна та радіаційна безпека. — 2009. — Вип. 3. — С. 56–64.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.