Стан проблеми та аналіз сучасних підходів щодо регламентування потенційного опромінення
ARTICLE PDF

Ключові слова

потенційне опромінення, нормативна база, радіаційний захист, безпека

Як цитувати

Kilina, O., Kondratiev, S., & Nosovsky, A. (2011). Стан проблеми та аналіз сучасних підходів щодо регламентування потенційного опромінення. Ядерна та радіаційна безпека, (3(51), 63-67. https://doi.org/10.32918/nrs.2011.3(51).12

Анотація

Наведено сучасні тенденції методик розрахунків потенційного опромінення, накопичених світовим співтовариством у сфері радіаційного захисту від потенційного опромінення. Аналіз технічних вимог нормативної бази України щодо запобігання аварійним ситуаціям та аваріям показав, що вони частково або повністю не відповідають регламентам щодо захисту від потенційного опромінення. З цього випливає необхідність гармонізації нормативної бази України в аспекті адекватності технічних вимог регламентам потенційного опромінення.

https://doi.org/10.32918/nrs.2011.3(51).12
ARTICLE PDF

Посилання

ICPR Publication 60. Radiation protection 1990: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP). — New York: Pergamon Press, 1991. — 197 p.

ICPR Publication 64. Protection from potential exposure: a conceptual framework. — Oxford: Pergamon Press, 1993. — 20 p.

ICPR Publication 76. Protection from potential exposure: Application to Selected Radidtion Sourse. — Oxford: Pergamon Press, 1997. — 60 p.

ICPR Publication 103. The 2007 Recomendations of the international commission on radiological protection. — Elsevier, 2007. — 246 p.

INSAG Series No.9. Potential Exposure in Nuclear Safety. A report by the the International Nuclear Safety Advisory Group. INSAG. — Vienna: IAEA, 1995. — 35 p.

IAEA Safety Series 104. Extension of the principles of radiation protection to sources of potential exposure, safety report. — Vienna: IAEA, 1990. — 31 p.

NEA OCDE/GD 1995. The Meaning and Application of the Concept of Potential Exposure. A report from the CRPPH/CSNI/CNRA/RWMC Expert Group. — Paris: NEA, 1995. — 20 p.

UNSCEAR 2006. Sources and effects of ionizing radiation. UNSCEAR 2006 Report to the General Assambley with Scientific Annexes. — New York: V. I., 2008. — 334 p.

СП 2.6.1–758–99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99): Гигиенические нормативы. — М.: Центр сан.-эпид. нормирования, гиг. сертификации и экспертизы Минздрава России, 1999. — 116 с.

СанПиН 2.6.1.2523–09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. — М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009.

СП 2.6.1.2612–10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010): Санитарные правила. — М.: Центр сан.-эпид. нормирования, гиг. сертификации и экспертизы Минздрава России, 2010.

МУ 2.6.1.2005–05. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Методические указания. Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта. — М.: Центр сан.-эпид. нормирования, гиг. сертификации и экспертизы Минздрава России, 2005.

Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи (НРБУ-97). — К.: МОЗ України, 1997. — 127 с.

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000). — К.: МОЗ України, 2000. — 80 с.

Основные санитарные правила противорадиационной защиты Украины (ОСПУ). — К., 2005.

Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике (ПиН АЭ-5.6). — Утвержд. МАЭ СССР от 29.12.86.

Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций (ПНАЭ Г-5–006–87). — Утвержд. ГАЭН СССР от 30.12.87 16.

Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ Г-7–008–89). — Утвержд. ГАЭН СССР от 1989 г.

Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций (ПНАЭ Г-10–007–89), утвержденные ГПАН СССР от 25.10.89.

Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной енергетики (ПНАЭ Г-14–029–91). — Утвержд. ГПАН СССР от 31.10.91 № 12.

Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141–2008). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 162, зареєстр. в Мін’юсті 25.01.2008 за № 56/14747.

Правила ядерної безпеки реакторних установок атомних станцій з реакторами з водою під тиском (НП 306.2.145–2008). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 15.04.2008 № 73, зареєстр. в НАЕК 01.08.2008 за № 761.

Вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій (НП 306.5.02/3.035–2000). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 28.03.2000 № 19, зареєстр. в НАЕК 01.08.2008 за № 761.

Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу (НП 306.2.105–2004). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 29.12.04 № 198, зареєстр. в в Мін’юсті 17.01.05 № 49/10329 та НАЕК 22.04.05 за № 316 р.

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), (НП 306.6.124–2006). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 30.08.06 № 132, зареєстр. Мін’юстом 18.09.2006 за № 1056/12930.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.