Застосування важких іонів для моделювання радіаційного пошкодження металів
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіаційні дефекти, флюенс, вакансії, важкі іони, час життя позитронів, відпал

Як цитувати

Shirokov, S., & Vyshemirsky, M. (2011). Застосування важких іонів для моделювання радіаційного пошкодження металів. Ядерна та радіаційна безпека, (3(51), 59-62. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/560

Анотація

Наведено огляд наявних методів вирішення проблеми моделювання радіаційного пошкодження металів із застосуванням важких іонів, а також аналіз отриманих у ході дослідження результатів. Показано, що опромінення металів важкими іонами може імітувати нейтронне опромінення еквівалентної дози з достатньою точністю, уможливлюючи детальне вивчення радіаційного пошкодження металів.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Пищак, В. К. Электронный конспект лекций для студентов специальности «Атомные станции и установки»: Конструкционные материалы ядерных энергетических установок. — К.: КПИ, 2007.

2. Абрамович, М. Д. Радиационное материаловедение на АЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1984.

3. Yongnan Zheng. Heavy ion irradiation simulation of high dose irradiation induced radiation effects in materials / Yongnan Zheng, Yi Zuo and others // Вопросы атомной науки и техники. — Х., 2009. — Вып. 4.

4. Забродская, С. В. Библиотека сечений образования транслокаций, H2, He в системе константного обеспечения БНАБ-93 / С. В. Забродская, М. Н. Николаев // Всерос. ин-т науч. и техн. информации — электронный ресурс.