Технології вилучення паливовмісних матеріалів з об’єкта «Укриття»
ARTICLE PDF

Ключові слова

об’єкт «Укриття», новий безпечний конфайнмент, радіоактивні відходи, паливовмісні матеріали, технології

Як цитувати

Tokarevsky, V. (2012). Технології вилучення паливовмісних матеріалів з об’єкта «Укриття». Ядерна та радіаційна безпека, (4(56), 48-52. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/515

Анотація

Розглянуто характерні особливості об’єкта «Укриття» (ОУ), які впливають на вибір методів і технологій поводження з радіоактивними відходами, що знаходяться в ОУ. Аналізуються основні передумови й особливості забезпечення радіаційної безпеки під час вилучення паливовмісних матеріалів (ПВМ). Показано, що всі ТСМ можуть бути вилучені паралельно з розбиранням ОУ сегрегацією ПВМ від усіх інших радіоактивних матеріалів. Запропоновано та обговорюється альтернативний варіант вилучення ПВМ без розбирання несучих конструкцій ОУ. Наведено оцінки тривалості, вартості й дозових витрат для сухих і мокрих технологій вилучення ПВМ.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Токаревский В. В. Пакет D: топливосодержащие материалы / В. В. Токаревский // Проблемы Чернобыля: Материалы междунар. науч.-практ. конференции «Укрытие-98». — 1999. —Вып. 5. — С. 46–58.

2. Міжнародні проекти перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему / В. І. Купний, В. П. Кухар, М. І. Проскура, В. В. Токаревський, В. І. Холоша // Бюлетень екологічного стану зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення. — 1999. — № 13. — С. 19–25.

3. Стратегія перетворення об’єкта «Укриття»: Рішення Урядової комісії з питань комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС від 18 квітня 1997 року.

4. Chernobyl Unit 4 Shelter Implementation Plan, Published 31 May 1997 by TACIS services DG-1A, European Commission and US Department of Energy.

5. Решение П7 НАЭК «Энергоатом». Стратегия извлечения ТСМ и обращения с РАО, SIP-PMU P7, 20.12.2000

6. Решение П9 НАЭК «Энергоатом». Решение по прототипу извлечения ТСМ // SIP-PMU P9, 08.06.2001.

7. Список технологий, потенциально применимых для целей извлечения ТСМ и обращения с сопутствующими РАО // Отчет SIP-EBPD-R-0021-T20-R4, 19.08.1999.

8. Комплексная технология извлечения ТСМ. Список рекомендуемого оборудования // Отчет SIP-EBPD-R-0064-T20-R5&R6 — 150 с.

9. Планы демонстрационных экспериментов по извлечению ТСМ и обращению с сопутствующими отходами. Список рекомендуемого оборудования. Части 1 и 2 // Отчет SIP-EBPD-R-0097-T20-R7&R8. — 109 с.

10. Анализ альтернатив технологий извлечения ТСМ. Планы демонстрационных экспериментов по извлечению ТСМ // Отчет SIP-EBPD-D-0109-T20-D1&R9. — 34 с.

11. Определение и описание вариантов стратегии извлечения ТСМ и обращения с РАО // SIP-EBPD-D-0059-T19-D2. —16.06.2000 — Вып. 2. — 173 с.

12. Анализ «затраты—выгода» альтернативных вариантов стратегии извлечения ТСМ и обращения с отходами //, SIP-EBPD-D-0084-T19-D3. — 139 с.

13. Анализ стратегии извлечения ТСМ и обращения с РАО. Итоговый отчет SIP-EBPD-D-0091-Т19-D4, Консультант по Первоочередным Проектам ПОМ по Пакету Д. — 17.11.2000. — Вып. 2. — 136 с.

14. Strategy Study on the Removal of Fuel Containing Material from the Chernobyl Shelter and on the Related Waste Management / P. Leister, Colenco (Switzerland), W. R. Davison, J. F. Follin, J. McNair, General Atomics (USA), W. Lins, Kraftanlagen (Germany), Yu. A. Shybetsky, V. V. Tokarevsky, Technocentre (Ukraine) // WM’02 Conference, Tucson, Arizona, USA, 2002.

15. Стратегія поводження з радіоактивними відходами в Україні. — Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 990-р.

16. Закон України «Про загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2009. — № . — Ст. 8.