Результати проведення відбору порушень на АЕС України з використанням алгоритму відбору за методом подій-попередників
ARTICLE PDF

Ключові слова

безпека АЕС, імовірнісний аналіз безпеки, аналіз порушень, подія-попередник

Як цитувати

Vorontsov, D., LigotskyiО., Serafyn, R., & Tkachova, L. (2012). Результати проведення відбору порушень на АЕС України з використанням алгоритму відбору за методом подій-попередників. Ядерна та радіаційна безпека, (4(56), 14-18. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/506

Анотація

Описано загальний підхід до виконання першого етапу НДР з аналізу порушень у роботі АЕС України за період з 01.01.2000 по 31.12.2010 методом подій-попередників. Наведено групи потенційно-важливих подій, отримані за результатами відбору та групування порушень.

ARTICLE PDF

Посилання

1. НП 306.2.141–2008. Загальні положення безпеки атомних станцій.

2. Hoertner, H. Results of the precursor analysis for German nuclear power plants / Hoertner, H., Babst, S. // PSA ’99 (Proc. Int. Top. Mtg on Probabilistic Safety Assessment, Washington, DC, 1999). — American Nuclear Society, Inc., La Grange Park, Illinois, 1999.

3. An operating PSA application at EDF: The Probabilistic Incident Analysis / Dubreuil-Chambardel, A., Francois, P., Pesme, H., Maliverney, B. // Proc. Probabilistic Safety Assessment and Management ’96, ESREL’96 — PSAMIII, Crete, 1996. — Springer-Verlag London Limited, London, 1996.

4. Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України в 2009—2010 рр. Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України за 2009 рік : Звіт про НДР (проміжний, етап 2). — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2010.

5. Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України в 2009—2010 рр. Оперативний та технологічний аналіз порушень в роботі АЕС України за перше півріччя 2010 року : Звіт про НДР (проміжний, етап 3). — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2010.

6. Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України в 2009—2010 рр. Оперативний та технологічний аналіз порушень в роботі АЕС України за 2010 рік : Звіт про НДР (заключний, етап 4). — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2010.

7. Оперативний та технологічний аналіз порушень у роботі АЕС України в 2011—2012 рр. Оперативний та технологічний аналіз порушень в роботі АЕС України за перше півріччя 2011 року : Звіт про НДР (проміжний, етап 1). — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2011.

8. Технічна підтримка щодо освоєння сучасних міжнародних підходів, які використовує КЯР США до оцінки ризику від експлуатаційних подій на АЕС. Збір та систематизація даних з порушень, які відбулися на АЕС України за період з 2000 по 2010 роки, з метою визначення переліку представницьких подій-попередників аварій : Звіт про НДР (етап 1). — К.: ДНТЦ ЯРБ, 2011. — 99 с.

9. Minarick, J. W. Precursors to Potential Severe Core Damage Accidents / J. W. Minarick, J. W. Cletcher, and A. A. Blake // 1988, A Status Report. NUREG/CR-4674, Vol. 9‑10, February 1990. — Washington, D.C.: U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1990.

10. Precursors to Potential Severe Core Damage Accidents / Vanden Heuvel, L. N., J. W. Cletcher, D. A. Copinger, J. W. Minarick, and B. W. Dolan // 1993, A Status Report. NUREG/CR-4674, Vol. 19–20, September 1994. — Washington, D.C. :U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1994.

11. Сбор и обработка эксплуатационных данных по ИСА и надежности СБ энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 для использования при анализе событий-предшественников аварий : Отчет о НИР (заключительный). — К.: ГНТЦ ЯРБ, 1996.

12. Разработка расчетной модели предшественников аварий для блоков ВВЭР-1000: Отчет о НИР (заключительный). — К.: ГНТЦ ЯРБ, 1998. — 182 с.

13. Анализ риска возникновения тяжелых последствий при нарушениях в работе АЭС Украины за 1992—1997 годы. Выработка и обоснование предложений по внедрению корректирующих мероприятий : Отчет о НИР (заключительный). — К.: ГНТЦ ЯРБ, 1999. — 112 с.

14. НП 306.2.100–2004. Норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки. Регулювання безпеки ядерних установок. Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій. — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 01.12.2004 № 184, зареєстр. в Мін’юсті України 17.12.2004 за № 1594/10193.