Результати наукової діяльності ДНТЦ ЯРБ

Анотація

Наведено основні результати наукової діяльності Державного підприємства «Державний науково­технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» у 2010—2012 рр. за такими напрямами, як дослідницька діяльність, співпраця з національними й закордонними науковими організаціями, підготовка наукового персоналу, передача наявних знань і досвіду, публікація наукових результатів, науково­інформаційна діяльність, а також фінансування наукової діяльності підприємства. Представлено пріоритети наукової діяльності підприємства на 2013—2015 рр.

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.1(57).10
ARTICLE PDF

Посилання

Про створення Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки : Постанова Кабінету Міністрів України № 52 від 03.02.1992.

Про стратегію розвитку та реформування науково-технічної підтримки Держатомрегулювання : Рішення колегії Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.11.2009 № 25.

Статут Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки».

Результати науково-технічної діяльності ДНТЦ ЯРБ за 2011 рік / Г. В. Громов, А. В. Носовський, Н. П. Валігун, І. І. Воробей // Ядерна та радіаційна безпека. — 2012. — Вип. 2 (54). — С. 67—74.

Щодо результатів державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки «ТЕО будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС» : Рішення колегії Держатомрегулювання України від 13.03.2012 № 7.

НП 306.2.141-2008. Загальні положення безпеки атомних станцій. — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 162.

http://www.sstc.kiev.ua/

Носовський А. В. Система показників ефективності діяльності наукових співробітників / А. В. Носовський, Н. А. Кравченко // Ядерна та радіаційна безпека. — 2011. — Вип. 1(49). — С. 58—62.

Про наукову та науково-технічну діяльність. — Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII.

ПЛ 6.2.2/520.028:2010. Система управління якістю. Положення про атестацію наукового персоналу ДНТЦ ЯРБ. — Введено в дію наказом ДНТЦ ЯРБ від 15.01.2010 № 03.

http://sstc.kiev.ua/journal/

Енергетична стратегія України до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 145-р.

Національний звіт щодо виконання «стрес-тестів» АЕС України / Державна інспекція ядерного регулювання України. — 2011. — 137 с.

Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки АЕС України. — Затвердж. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2011 № 1270.

Валігун Н. П. Програма розвитку Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки на 2010—2012 роки / Н. П. Валігун, І. І. Воробей, Н. Є. Мацулевич // Ядерна та радіаційна безпека. — 2010. — Вип. 3(47). — С. 61—64.

Неклюдов І. М. Щодо вдосконалення системи науково-технічної підтримки Держатомрегулювання України / І. М. Неклюдов, Г. В. Громов, Н. П. Валігун, А. В. Носовський // Ядерна та радіаційна безпека. — 2009. — Т. 12, вип. 4. — С. 3–9.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.