Радіаційна безпека циклотронного виробництва ізотопів для діагностики методом позитрон-емісійної томографії. Аналіз національних та міжнародних вимог
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіаційний захист, позитрон-емісійна томографія, ПЕТ-технології, джерела іонізуючого випромінювання

Як цитувати

Bogorad, V., Lytvynska, T., Belov, Y., NosovskyyА., SlepchenkoО., Chupryna, S., & Tripaylo, R. (2013). Радіаційна безпека циклотронного виробництва ізотопів для діагностики методом позитрон-емісійної томографії. Аналіз національних та міжнародних вимог. Ядерна та радіаційна безпека, (1(57), 37-40. https://doi.org/10.32918/nrs.2013.1(57).07

Анотація

Виконано аналіз вітчизняних нормативноправових актів, документів Міжнародного агентства з атомної енергії та директив Європейського Союзу, в яких наведено вимоги та рекомендації щодо циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон-емісійної томографії. Встановлено потреби в удосконаленні безпеки діяльності з циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом ПЕТ, обумовлені невідповідністю нормативної бази сучасному рівню вимог та рекомендацій у цій сфері.

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.1(57).07
ARTICLE PDF

Посилання

Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях: СП 2813-83. — Утвержд. Главным гос. санитарным врачом СССР 25 мая 1983 г. № 2813-83.

Нормы радиационной безопасности: НРБ-76/87 / Минздрав СРСР. — М.: Энергоатимиздат, 1988. — 90 с.

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих злучений: ОСП 72/87 / Минздрав СРСР. — М.: Энергоатимиздат, 1988. — 70 с.

Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений в учреждениях, организациях и на предприятиях Академии наук СССР (НАОП 9.5.10-1.01-84). — М: Наука, 1984.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»: Постанова ВР № 40/95-ВР від 08.02.95 // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 12. — Ст. 81.

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» № 1370-XIV від 11.01.2000 // Відомості Верховної Ради України. — 2000 — № 9 — Ст. 68.

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» № 15/98-ВР від 14.01.1998 // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 22. — Ст. 115.

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» № 255/95-ВР від 30.06.1995 : Постанова ВР № 256/95-ВР від 30.06.95 // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 27. — Ст. 198.

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» № 2064-III від 19.10.2000 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 1. — Ст. 1.

Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» № 2893-III від 13.12.2001 // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 14. — Ст.96.

Норми радіаційної безпеки України: НРБУ-97. — Затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 14.07.1997 № 208, введено в дію постановою Головного держ. санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками ионизирующего излучения. Серия изданий по безопасности № 115. — Вена: МАГАТЭ, 1997.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП 6.177-2005-09-08). — Затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстр. Мін’юстом України 20.05.2005 за № 552/10832.

Умови та правила провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.05/2.046-01). — Затвердж. наказом Мінекоресурсів України 20.03.01 № 111, зареєстр. Мін’юстом України 11.04.01 за № 334/5525.

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.065-2002). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстр. Мін’юстом України 17.12.02 за № 978/7266.

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-2002). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, зареєстр. Мін’юстом України 17.12.02 за № 979/7267.

Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), (НП 306.6.124-2006). — Затвердж. наказом Держатомрегулювання України від 30.08.06 № 132, зареєстр. Мін’юстом України 18.09.2006 за № 1056/12930.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-00). —Затвердж. наказом Мінекоресурсів України від 14.12.00 № 241, зареєстр. Мін’юстом України 12.01.01 за № 13/5204.

Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a Facility. Technical Reports Series No. 471. — Vienna: IAEA, 2009.

The Role of PET/CT in Radiation Treatment Planning for Cancer Patient Treatment. IAEA-TECDOC-1603. — Vienna: IAEA, 2008.

A Guide to Clinical PET in Oncology: Improving Clinical Management of Cancer Patients. IAEA-TECDOC-1605. — Vienna: IAEA, 2008.

Radiation Protection in Newer Medical Imaging Techniques: PET/CT. Safety Reports Series No. 58. — Vienna: IAEA, 2008.

Директива Ради 96/29/Євратом від 13 травня 1996 р. Основні стандарти безпеки для захисту здоров’я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації.

Директива Ради 90/641/Євратом від 4 грудня 1990 р. Про захист робітників, що працюють по найму, схильних до ризику проникаючої радіації протягом їх роботи в контрольованих зонах.

Директива Ради 96/618/Євратом від 27 листопада 1989 р. Інформування широкої громадськості про заходи охорони здоров’я, що мають вживатися, та дії, які повинні виконуватись у випадку радіаційної аварії.

Директива Ради 2003/122/Євратом від 22 грудня 2003 р. Про контроль над закритими джерелами високого радіоактивного випромінювання і кинутими джерелами.

Директива Ради 97/43/Євратом від 30 червня 1997 р. Про захист здоров’я громадян від іонізуючого випромінювання при використанні його в медичних цілях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.