Нагляд як елемент системи керування і системи якості ISO:9001
ARTICLE PDF

Ключові слова

нагляд, система якості, процесний підхід, система керування, обратний зв’язок

Як цитувати

Biley, D., & Berzhanskiy, S. (2013). Нагляд як елемент системи керування і системи якості ISO:9001. Ядерна та радіаційна безпека, (2(58), 54-60. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/488

Анотація

Для реалізації функції нагляду як елемента системи керування виробництвом, який виконує функцію зворотного зв’язку, пропонується використовувати процесний підхід системи якості, а як процеси — систему захисту від шкідливих факторів виробництва.

ARTICLE PDF

Посилання

1. Закон Украины «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

2. НП 306.2.141. Общие положения безопасности атомных станций.

3. ДСТУ ISO 9001:2009. Система управління якістю. Вимоги.

4. Саати Томас. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Перевод с англ. Р. Г. Вачнадзе. — М.: Радио и связь, 1993. — 278 с.

5. Поспелов Д. А. Нечеткие множества в моделях управления и искусственном интеллекте / Д. А. Поспелов. — М.: Наука, 1988. — 312 с.

6. Поляков К. Ю. Теория автоматического управления: Учеб. издание / К. Ю. Поляков. — С.-Пб, 2008. — 80 с.

7. Егоров А. И. Основы теории управления / А. И. Егоров. — М.: Физматлит, 2004. — 504 с.

8. GS-R-3. Руководство МАГАТЭ: Система управления для установок и деятельности. — Вена: МАГАТЭ, 2006. —27 с.

9. Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок / М-во юстиції України. — Рег. № 294/3587, 1999.

10. НП 306.1.190–2012. Общие требования к системе управления деятельностью в сфере использования ядерной энергии.

11. НП 306.1.182–2012. Требования к системе управления деятельностью эксплуатирующей организации.

12. НП 306.2.162. Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій.

13. Вопросы безопасности и их приоритезация для атомных электростанций с реакторами ВВЭР-1000/320: Отчет МАГАТЭ IAEA-EBP-WWER-05. — Вена, 1996.