Розробка вимог і критеріїв з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон-емісійної томографії
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіаційний захист, позитрон-емісійна томографія, ПЕТ-технології, джерела іонізуючого випромінювання

Як цитувати

Bogorad, V., Litvinska, T., Belov, Y., Nosovsky, A., Slepchenko, O., Chuprina, S., & Tripaylo, R. (2013). Розробка вимог і критеріїв з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон-емісійної томографії. Ядерна та радіаційна безпека, (2(58), 49-53. https://doi.org/10.32918/nrs.2013.2(58).11

Анотація

Розроблено вимоги та критерії радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон-емісійної томографії, які, за умови дотримання їх ліцензіатом, гарантуватимуть належний рівень радіаційного захисту, сприятимуть підвищенню ефективності ліцензування й нагляду за провадженням цієї діяльності.

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.2(58).11
ARTICLE PDF

Посилання

Порядок проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання. — Затвердж. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.97 № 1471.

Державні санітарні правила. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ДСП 6.177–2005–09– 02). — Затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстр. М-вом юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). — Затвердж. наказом М-ва охорони здоров’я України від 14.07.1997 № 208, введ. в дію постановою Головного держ. санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.