Комплексна оцінка безпеки поводження з радіоактивними відходами на майданчику «Вектор»
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіоактивні відходи, загальні радіаційні впливи, зона відчуження, майданчик «Вектор»

Як цитувати

Alekseeva, Z., Kondratyev, S., Nikolaev, I., Mykolaichuk, O., Makarovska, O., & Rybalka, N. (2013). Комплексна оцінка безпеки поводження з радіоактивними відходами на майданчику «Вектор». Ядерна та радіаційна безпека, (2(58), 43-48. https://doi.org/10.32918/nrs.2013.2(58).10

Анотація

Розглянуто методологічні підходи до оцінки загальних радіаційних впливів майданчика «Вектор» на персонал та населення з урахуванням специфічних особливостей розміщення майданчика в Чорнобильській зоні відчуження.

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.2(58).10
ARTICLE PDF

Посилання

Policies and Strategies for Radioactive Waste Management, NW-G-1.1 / IAEA. — 2009.

Disposal of Radioactive Waste Specific Safety Requirements / IAEA, SSR-5. — 2011.

Про ратифікацію Об‘єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 20.04.2000 № 1688-III .

Fundamental Safety Priciples, SF-1 / IAEA. — 2006.

Закон України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2009. — № 5.

Стратегія поводження з радіоактивними відходами в Україні. — Розпорядження КМУ від 19.08.2009 № 990-р.

Improvement of Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities: Volume 1-2 / IAEA. — 2004.

Оцінка безпеки установок та діяльності, GSR: Part 4 / IAEA. — 2009.

The Safety Case and Safety Assessment for Predisposal Management of Radioactive Waste : Draft Safety Guide DS-248 / IAEA. — 2011.

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1995. — № 27.

Державні гігієнічні нормативи: Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

ДГН 6.6.1 — 6.5.061-2000. Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000).

Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховищ для захоронення радіоактивних відходів (НП 306.4.149-2008).

Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях (НП 306.4.143-2008).

Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах (РД 306.4.098-20040.

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). — 1991. — № 16.

Перша черга комплексу виробництв по дезактивації, транспортуванню, переробці та захороненню радіоактивних відходів з територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС (кодова назва «Вектор». I етап — захоронення радіоактивних відходів)»: Проект (концептуальний) / МНС. — 1997.

Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій у будівництво другої черги комплексу виробництв «Вектор». — Розпорядження КМУ від 23.12.2009 № 1605-р.

Disposal of Radioactive Waste Specific Safety Requirements / IAEA, SSR-5. — 2011.

Biosphere Modelling and Assessment, IAEA: Report on BIOMASS «Reference Biosphere» for solid radioactive waste». — 2003.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.