Обґрунтування розмірів зони спостереження АЕС
ARTICLE PDF

Ключові слова

зона спостереження, АЕС, запроектна аварія, фактор метеорологічного розбавлення, радіоактивний викид

Як цитувати

Bogorad, V., Litvinska, T., Slepchenko, O., & Nosovsky, A. (2013). Обґрунтування розмірів зони спостереження АЕС. Ядерна та радіаційна безпека, (2(58), 39-42. https://doi.org/10.32918/nrs.2013.2(58).09

Анотація

Наведено аналіз передумов до необхідності проведення розрахунків зони спостереження, показано актуальність розробки методичної бази для таких розрахунків. На основі загальних закономірностей поширення радіоактивного викиду в навколишньому середовищі запропоновано підхід до обгрунтування розмірів зони спостереження АЕС, узгоджений з вимогами таких нормативних документів України, як «Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження АЕС» (НП 306.2.173–2011) і «Загальні положення безпеки атомних станцій» (НП 306.2.141 2008).

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.2(58).09
ARTICLE PDF

Посилання

СП АЭС-79. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций / М-во здравоохранения СССР. — М.: Энергоиздат, 1981.

НП 306.2.173–2011. Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції. — Затвердж. наказом Держатомрегулювання України та МОЗ України від 07.11.2011 № 153/766; зареєстр. в М-ві юстиції України 24.11.2011 за № 1343/20081.

НП 306.2.141–2008. Загальні положення безпеки атомних станцій. — Затвердж. наказом Держатомрегулювання 19.11.2007 № 162; зареєстр. в М-ві юстиції України 25.01.2008 за № 56/14747.

НРБУ-97. Норми радіаційної безпеки України: Державні гігієнічні нормативи. — Затвердж. постановою Головного санітарного лікаря України від 01.12.1997 № 62. — Введено в дію з 01.01.1998.

ПНАЭ Г. Направление 19. Рекомендации по оценке радиационных последствий облучения населения при авариях и преднамеренном разрушении АС / МЗ СССР. — 1988.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.