Огляд методів технічного опосвідчення трубопроводів відповідальних споживачів групи «А» на АЕС
ARTICLE PDF

Ключові слова

оцінка, технічне опосвідчення трубопроводів, методи

Як цитувати

Inyushev, V., Berezhnoy, A., Zavizion, E., Golovko, V., & Petropavlovsky, E. (2013). Огляд методів технічного опосвідчення трубопроводів відповідальних споживачів групи «А» на АЕС. Ядерна та радіаційна безпека, (3(59), 10-15. https://doi.org/10.32918/nrs.2013.3(59).02

Анотація

У ядерно-енергетичній галузі існують проблеми, які можуть спричинити відмови із загальної причини системи технічної води відповідальних споживачів (ТВВС). Підземні трубопроводи на АЕС практично не обстежувалися не тільки в Україні, але й в усьому світові, хоча внутрішній та зовнішній стан трубопроводів ТВВС є важливим у забезпеченні безпечної експлуатації. Тому необхідне технічне опосвідчення трубопроводів ТВВС АЕС, що відпрацювали проектний строк експлуатації та підлягають подальшій експлуатації.

У ході вивчення можливості проведення опосвідчення недоступних трубопроводів АЕС проаналізовано досвід застосування сучасних технічних засобів контролю стану трубопроводів у нафто-, газо- і продуктопроводах з використанням доступних методів. Результати вивчення цих методів, узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду дають змогу стверджувати, що завдання технічного опосвідчення трубопроводів відповідальних споживачів групи «А» на АЕС може бути вирішене.

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.3(59).02
ARTICLE PDF

Посилання

ПНАЭ Г-7–008–89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. — М.: Госатомнадзор России, 2003. — 241 с.

НП 306.2.141–2008. Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій». — Затверд. наказом Держатомрегулювання України від 19.11.2007 № 162; зареєстр. Мін’юстом України 25.01.2008 за № 56/14747.

ПНАЭ Г-7–016–89. Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль. — М.: Госатомэнергонадзор СССР, 1990. — 7 с.

ПНАЭ Г-7–015–89. Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль. — М.: Госатомэнергонадзор СССР, 1990. — 22 с.

ПНАЭ Г-7–031–91. Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Ультразвуковой контроль. — Ч. III: Измерение толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий. — М.: ЦНИИатоминформ, 1992. — 22 с.

ПНАЭ Г-7–014–89. Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль. — Ч. I: Контроль основных материалов (полуфабрикатов). — М.: Госатомнадзор России, 2000. — 27 с.

ПНАЭ Г-7–017–89. Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль. — М.: Госатомэнергонадзор СССР, 1990. — 43 с.

ПНАЭ Г-7–10–89. Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля. — М.: Госатомнадзор России, 2000. — 77 с.

ПНАЭ Г-7–018–89. Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. — М.: Госатомэнергонадзор СССР, 1990. — 23 с.

СО 153–34.0–20.673–2009. Методические рекомендации по техническому диагностированию трубопроводов тепловых сетей с использованием акустического метода. — М.: М-во промышленности и энергетики РФ, 2006. —– 90 с.

РД 102–008–2002. Инструкция по диагностике технического состояния трубопроводов бесконтактным магнитометрическим методом. — М.: Минэнерго РФ, 2002. — 36 с.

ВРД 39–1.10–026–2001. Методика оценки фактического положения и состояния подземных трубопроводов / НТЦ «Ресурс газопроводов» ООО «ВНИИГАЗ». — М., 2001. — 62 с.

ДСТУ 4219–2003. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.