Рекомендації щодо удосконалення національної нормативної бази в частині продовження строку експлуатації та управління старінням енергоблоків АЕС України
ARTICLE PDF

Ключові слова

АЕС, продовження строку експлуатації, управління старінням, оцінка технічного стану

Як цитувати

ShugailoO.-і., Shugaylo, O.- r, Ryzhov, D., Kritsky, V., Romanov, S., & Kolupaev, A. (2013). Рекомендації щодо удосконалення національної нормативної бази в частині продовження строку експлуатації та управління старінням енергоблоків АЕС України. Ядерна та радіаційна безпека, (3(59), 3-9. https://doi.org/10.32918/nrs.2013.3(59).01

Анотація

Аналіз і оцінка нормативної бази на предмет її повноти та достатності, врахування рекомендацій МАГАТЕ, національного та міжнародного досвіду і практики виконуються в Україні на постійній основі. Результати аналізу враховуються в процесі перегляду або розробки нових нормативних документів. У цій роботі представлено узагальнені результати аналізу стану нормативної бази в частині продовження строку експлуатації та управління старінням енергоблоків АЕС України, а також сформульовано окремі рекомендації щодо її доопрацювання.

https://doi.org/10.32918/nrs.2013.3(59).01
ARTICLE PDF

Посилання

Протокол № 4 от 01.08.2012 заседания Координационного совета по подготовке серийных энергоблоков ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-320 к продлению эксплуатации в сверхпроектный период. — Утвержд. Директором департамента по вопросам ЯУ Госатомрегулирования Украины.

Выполнение обобщенного анализа документации по организации работ ОТС и ПСЭ и управлению старением энергоблоков АЭС. Рекомендации о путях доработки нормативной базы: Отчет ГНТЦ ЯРБ. — К., 2013.

TACIS U3.01/06 (UK/TS/38). Надання підтримки Державному комітету ядерного регулювання України в оцінці впровадження заходів з підвищення безпеки та програм управління старінням на блоках АЕС.

Отчет Рискаудит/ГНТЦ ЯРБ : Завдання 1. Підтримка Держатомрегулювання в ліцензійній оцінці впровадження програм управління старінням на 1-му енергоблоці Рівненської АЕС. Підзавдання 1.1. Аналіз чинної нормативної бази, що встановлює регулюючі вимоги до подовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.

НП 306.2.141–2008. Загальні положення безпеки атомних станцій.

НП 306.2.099–2004. Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки.

ПНАЭ Г-7–008–89. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок.

СОУ-Н ЯЕК 1.0004:2007 Вимоги до структури і змісту звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС и др.

ПМ-Д.0.08.222–06. Типовая программа по управлению старением элементов энергоблока АЭС.

ПМ-Т.0.03.113–02. Типовая программа обследования насосного оборудования с целью продления срока эксплуатации.

ПМ-Т.0.08.159–05. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса/срока службы главных циркуляционных трубопроводов и главных запорных задвижек ЯУ ВВЭР.

ПМ-Т.0.08.163–05. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса/срока службы сосудов.

ПМ-Т.0.08.164–06. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса парогенераторов.

ПМ-Т.0.08.165–05. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса/срока службы трубопроводов с опорами и подвесками.

ПМ-Т.0.03.313–12. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса/срока службы теплообменного оборудования реакторного отделения энергоблоков АЭС. Теплообменники аварийного расхолаживания и теплообменники расхолаживания бассейна видержки.

ПМ-Т.0.08.126–06. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса строительных конструкций АЭС. Основания, стены и перекрытия реакторного отделения.

ПМ-Т.0.08.169–06. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса общестанционных зданий атомных станций, содержащих системы, важные для безопасности.

ПМ-Т.0.41.181–08. Типовая программа оценки технического состояния и переназначения ресурса/срока службы системы герметичного ограждения локализующих систем безопасности ВВЭР-1000.

Ageing Management for Nuclear Power Plants: No. NS-G-2.12 Safety Guide.

Safe long term operation of Nuclear Power Plants. — Safety Reports Series No. 57 — Vienna: IAEA, 2008.

Методика отбора элементов энергоблока АЭС для включения в программу управления старением: МТ-Т.0.03.303–12.

Safety Aspects of Long Term Operation of Water Moderated Reactors. Recommendations on the Scope and Content of Programmes for Safe Long Term Operation. Final Report of the Extrabudgetary Programme on Safety Aspects Long Term Operation of Water Moderated Reactors / IAEA-EBP-SALTO. — Vienna : IAEA, 2007.

Технічна підтримка в частині міцнісних та матеріалознавчих аспектів щодо оцінки обґрунтувань безпечної довгострокової експлуатації корпусів реакторів та критичних елементів тепломеханічного обладнання АЕС. Визначення методології та підходів до аналізу старіння на основі міжнародного досвіду та досвіду КЯР США, для її застосування на енергоблоках АЕС України. (етап 2, проміжний): Звіт про науково-дослідну роботу / ГНТЦ ЯРБ. — К., 2011.

СТП 0.41.076–2008. Анализ и оценка безопасности. Порядок использования расчетных кодов для обоснования безопасности ядерных энергетических установок. Методические указания.

Извещение № 03‑39‑12‑ИП о продлении срока действия и внесении изменений № 2 в «Методику определения текущего состояния систем герметичного ограждения локализующих систем безопасности энергоблоков ВВЭР-1000 АЭС Украины и оценки остаточного срока их эксплуатации» МТ‑Т.0.03.171‑05 / ДП НАЕК «Енергоатом» — 01.11.12.

МТ‑Т.0.03.171‑05. Методика определения текущего состояния систем герметичного ограждения локализующих систем безопасности энергоблоков ВВЭР-1000 АЭС Украины и оценки остаточного срока их эксплуатации.

РД ЭО 0027–94. Определение характеристик механических свойств металла оборудования атомных электростанций безобразцовыми методами по характеристикам твердости: Инструкция.

РД ЭО 0027–2005. Инструкция по определению характеристик механических свойств металла оборудования атомных электростанций безобразцовыми методами по характеристикам твердости. Руководящий документ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.