Розвиток бібліотеки нейтронно-фізичних констант для коду DYN3D

Анотація

На даний час ДНТЦ ЯРБ використовує спектральний код HELIOS для підготовки малогрупових бібліотек нейтронно-фізичних констант тепловидільних збірок (ТВЗ) активних зон ВВЕР. У процесі розробки моделей ТВЗ виникає актуальна проблема вибору правильного підходу до реалізації бібліотеки констант у коді DYN3D. У даній роботі надано результати досліджень підходів, що використовує ДНТЦ ЯРБ, — реалізації бібліотеки у вигляді багатовимірної таблиці й поліноміальних залежностей. Розглянуто підходи ДНТЦ ЯРБ до вирішення проблеми розробки моделі та підготовки нейтронно-фізичних констант радіального відбивача для ВВЕР-1000 з урахуванням факторів розривності. Наведено короткі результати розрахункових досліджень при використанні різних підходів.

https://doi.org/10.32918/nrs.2014.4(64).04
ARTICLE PDF

Посилання

Grundmann U., Rohde U., Mittag S., Kliem S. (2005), “DYN3D, Version 3.2, Code for Calculation of Transient in Light Water Reactors (LWR) with Hexagonal or Quadratic Fuel Elements. Description of Models and Methods”, Report FZR-434, Rossendorf.

Lötsch T., Khalimonchuk V., Kuchin A. (2009), “Proposal of a Benchmark for Core Burnup Calculations for a VVER-1000 Reactor Core”, Proceeding of the 19th Symposium of AER on VVER Reactor Physics and Reactor Safety.

“HELIOS methods. Version 1.10”, Studsvik® Scandpower, April 2008.

Mittag S., Petkov P.T., Grundmann U. (2003), “Discontinuity Factors for Non-Multiplying Material in Two-Dimensional Hexagonal Reactor Geometry”, Annals of Nuclear Energy 30, pp. 1347—1364.

Bilodid I., Mittag S. (2010), “Use of the Local Pu-239 Concentration as an Indicator of Burnup Spectral History in DYN3D”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 37, Issue 9, pp. 1208—1213.

Bilodid I., Ovdiienko I., Mittag S., Kuchin A., Khalimonchuk V., Ieremenko M. (2012/04), “Assessment of Spectral History Influence on PWR and WWER core”, Kerntechnik, pp. 278—285.