Концепція оперативного імовірнісного аналізу безпеки

Анотація

Імовірнісний аналіз безпеки (ІАБ) є ефективним інструментом оцінки та підвищення безпеки атомної станції. ІАБ повинен мати достовірну та доказову основу, а також оновлюватися для врахування змін АЕС. Зміни можуть бути фізичними (реалізація модернізацій систем та обладнання АЕС), експлуатаційними (внаслідок зміни інструкцій та процедур) та організаційними. Відповідно, необхідно забезпечити оновлення ІАБ для відображення змін (чи модифікацій) АЕС. Такий ІАБ визначають як оперативний.

Сформульовано концепцію оперативного ІАБ, запропоновано логічний структурований підхід до розподілу модифікацій АЕС за типами співвідношенням модифікацій з технічними елементами ІАБ за якісними та кількісними критеріями.

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.3(55).11
ARTICLE PDF

Посилання

Living probabilistic safety assessment (LPSA) // IAEA, IAEATECDOC-1106. — Vienna, 1999.

Living PSA development and application in member countries // NEA/CSNI/R (95)2. — 1996.

Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants Specific Safety Guide // IAEA, SSG-3. — Vienna, 2010.

Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants Specific Safety Guide // IAEA, SSG-4. — Vienna, 2010.

Applications of probabilistic safety assessment (PSA) for nuclear power plants // IAEA, IAEA-TECDOC-1200. — Vienna, 2001.

Living PSA and its Use in the Nuclear Safety Decision-making Process. Development and Use of Risk Monitors at Nuclear Power Plants // OECD, NEA No. 4411, CSNI Technical Opinion Papers, ISBN 92–64–01047–5. — 2005.

A Methodology for Living Probabilistic Safety Assessment (LPSA) / M. Zubair, Z. Zhang // College of Nuclear Science and Technology, Harbin Engineering University, 2008.

Отчет по НИР «Оперативный Вероятностный анализ безопасности / Севбо А. Е., Дыбач А. М.; ГНТЦ ЯРБ. — К., 2009.