Використання веб-інтерфейсів у дозиметрії на АЕС

Анотація

Запропоновано систему індивідуального дозиметричного контролю, розроблену з урахуванням можливостi використання веб-інтерфейсу, який передбачає спільне віддалене застосування системи. Система може використовуватися як основа для розробки національної бази даних опромінення персоналу.

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.3(55).10
ARTICLE PDF

Посилання

Толковый словарь: Веб-интерфейс: http://your-hosting.ru/terms/rv/wi/

Home: Products: Product Search: Health Physics: Passive Dosimetry Readers: RE 2000 S: https://www.mirion.com/en/products/product_detail.php?id = 70&ln = DS,PD

Веб-сервер Apache: http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache

Скриптовый язык PHP: http://ru.wikipedia.org/wiki/Php

СУБД MySQL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Mysql

СОУ-Н ЯЭК 1.029:2011. Порядок организации и проведения индивидуального дозиметрического контроля на АЭС. — К., 2011.