Стратегія вилучення паливовмісних матеріалів з об’єкта «Укриття»
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіація, ядро, безпека, «Укриття», радіонуклід, матеріал, конфайнмент, радіоактивність, відходи, вилучення, стратегія, план

Як цитувати

Tokarevsky, V. (2012). Стратегія вилучення паливовмісних матеріалів з об’єкта «Укриття». Ядерна та радіаційна безпека, (3(55), 43-47. https://doi.org/10.32918/nrs.2012.3(55).09

Анотація

Паливовмісні матеріали (ПВМ), які знаходяться в об’єкті «Укриття», є радіаційно небезпечними матеріалами, що вміщують залишки пошкодженого ядерного палива. Переведення ПВМ у контрольований стан шляхом їх вилучення з об’єкта «Укриття» є невід’ємною частиною перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Проаналізовано сучасний стан проблем, пов’язаних з плануванням вилучення ПВМ, а також стратегію, розроблену міжнародним консорціумом «Техноцентр» в рамках Плану забезпечення заходів на об’єкті «Укриття».

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.3(55).09
ARTICLE PDF

Посилання

Стратегія перетворення об’єкту «Укриття»: Рішення Урядової комісії з питань комплексного вирішення проблем Чорнобильської АЕС від 18 квітня 1997 року.

Chernobyl Unit 4 Shelter Implementation Plan, Published 31 May 1997 by TACIS services DG-1A, European Commission and US Department of Energy.

Токаревский В. В. Пакет D: топливосодержащие материалы / В. В. Токаревский // Проблемы Чернобыля. — 1999. —Вып. 5. — С. 46—58.

Решение П7 НАЭК «Энергоатом»: Стратегия извлечения ТСМ и обращения с РАО, SIP-PMU P7, 20.12.2000.

Інформаційно-аналітичний огляд матеріалів Концептуального проекту (техніко-економічного обґрунтування) нового безпечного конфайнменту // Ядерні та радіаційні технології. — 2004. —Т. 4, № 1. — С. 5—81.

Токаревский В. В. О новом конфайнменте для объекта «Укрытие» / В. В. Токаревский // Ядерні та радіаційні технології. — 2004. — Т. 4, № 1. — С. 82—94.

Melnikov A. The Monolith Project: An Alternative to the Chernobyl Shelter Implementation Plan. Radwaste Solutions / A. Melnikov, E. E. Purvis III, V. Tokarevsky. — 2004. —V. 11. — #4, July/August. — Pp. 34—38.

Abdulakhatov M. New Confinement for the Shelter Object: Arch or Monolith? / M. Abdulakhatov, I. Moiseev, V. Tokarevsky // Proceedings of the International Conference GLOBAL 2005 Nuclear Energy Systems for Future Generation and Sustainable Development, Tsukuba, Japan, Oct 9-13, 2005, Paper No 182.

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1995. — № 27, ст.198.

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000). — К., 2000.

Radiation damages and self-sputtering of high-radioactive dielectrics: spontaneous emission of submicronic dust particles / V. Baryakhtar, V. Gonchar, A. Zhidkov, V. Zhydkov // Condensed Matter Physics. — 2002. — Vol. 5, No. 3(31). — P. 449—471.

Bondarenko O. A. Analysis of Aerosol Distribution Inside the Object “Shelter” at the Chernobyl Nuclear Reactor Site / O. A. Bondarenko, P. B. Aryasov, D. V. Melnichuck, S. Y. Medvedev // Health Physics. — 2001. — Vol. 81, No. 2. — P. 114—123.

Смирнов И. Н. Мониторинг фонового загрязнения природной среды: Сб. / И. Н. Смирнов. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982. — С. 137—147.

Решение П9 НАЭК «Энергоатом»: Решение по прототипу извлечения ТСМ, SIP-PMU P9, 08.06.2001.

Strategy Study on the Removal of Fuel Containing Material from the Chernobyl Shelter and on the Related Waste Management / P. Leister, Colenco (Switzerland), W. R. Davison, J. F. Follin, J. McNair, General Atomics (USA),W. Lins, Kraftanlagen (Germany), Yu. A. Shybetsky, V. V. Tokarevsky, Technocentre (Ukraine) // WM’02 Conference, Tucson, Arizona, USA, 2002.

Time-dependent 241Am activity in the environment from decay of 241Pu released in the Chernobyl accident / A. V. Muravitsky, V. F. Razbudey, V. V. Tokarevsky, P. N. Vorona // Applied Radiation and Isotopes. — 2005. — Vol. 63. — P. 487—492.

Решение П10 НАЭК «Энергоатом»: Стратегия безопасного конфайнмента, SIP-PMU P10, 23.03.2001.

Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» / Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1999. —№ 4, ст. 33.

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України: Державні санітарні правила. — К., 2005.