Методичні аспекти системного аналізу захоронення радіоактивних відходів на майданчику «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження
ARTICLE PDF

Ключові слова

захоронення радіоактивних відходів, майданчик «Вектор», сховище, радіологічний вплив, зона обмеженого доступу, радіаційно-гігієнічні регламенти

Як цитувати

Mykolaichuk, E., & Kondratiev, S. (2012). Методичні аспекти системного аналізу захоронення радіоактивних відходів на майданчику «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження. Ядерна та радіаційна безпека, (3(55), 39-42. https://doi.org/10.32918/nrs.2012.3(55).08

Анотація

За державними програмами на майданчику «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження передбачається захоронити та розмістити на довготривале зберігання радіоактивні відходи з підприємств України та забруднених від Чорнобильської аварії територій. Цю складну багатофакторну та розподілену за часом задачу необхідно вирішувати на основі системного аналізу, розглядаючи майданчик «Вектор» у цілому для кожного нового сховища.

У статті розглядаються методологічні аспекти радіологічного характеру, які можуть бути використані в процесі системного аналізу захоронення короткоіснуючих низько- та середньоактивних відходів на майданчику «Вектор».

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.3(55).08
ARTICLE PDF

Посилання

Закон України «Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами», № 516-VI/08-ВР.

НРБУ-97/Д-2000. Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення».

Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами», № 256/95-ВР.

Гігієнічні нормативи «Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю». — Затвердж. постановою Головного санітарного лікаря України, 30.06.2010 № 22.

Аналіз відповідності РАВ, що підлягають захороненню на ПЗРВ «Буряківка», вимогам радіаційно-гігієнічних регламентів НРБУ-97/Д-2000 / НДІ радіаційного захисту АТН України. — К., 2003.