Використання аксіального профілю розподілу вигоряння при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР в Україні
ARTICLE PDF

Ключові слова

ВВЕР, ТВЗ, врахування вигоряння, burnup credit, аксіальна нерівномірність, ССВЯП, ядерна безпека, відпрацьоване паливо

Як цитувати

Dudka, O., Kovbasenko, Y., & Bilodid, Y. (2012). Використання аксіального профілю розподілу вигоряння при аналізі ядерної безпеки систем зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР в Україні. Ядерна та радіаційна безпека, (3(55), 34-38. Retrieved із https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/264

Анотація

Аналізуючи ядерну безпеку сховищ відпрацьованого ядерного палива з урахуванням вигоряння палива (burnup credit), необхідно враховувати розподіл вигоряння по довжині касети. Найпростіше та водночас консервативно можна прийняти вигоряння по довжині відпрацьованих ТВЗ однаковим й рівним середньому вигорянню на найменш вигорілих кінцевих ділянках. Однак це призводить до заниження вигоряння по касеті порівняно з реальним середнім значенням у 1,5—2,5 раза.

Для зняття надлишкового консерватизму, закладеного в такому підході, пропонується метод консервативного врахування аксіального профілю розподілу вигоряння по довжині ТВЗ. Заснований на результатах аналізу аксіальних профілів розподілу вигоряння відпрацьованих ТВЗ, цей метод може використовуватися в обґрунтуванні ядерної безпеки систем поводження й зберігання відпрацьованого палива.

ARTICLE PDF

Посилання

1. ПНАЭ Г-14–029–91. Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики.

2. НП 306.2.105–2004. Основные положения обеспечения безопасности промежуточных хранилищ отработавшего ядерного топлива сухого типа.

3. 00.ОБ.YY.МУ.09. Методические указания по выполнению обоснования ядерной безопасности топливной загрузки ВКХ СХОЯТ с учетом глубины выгорания отработавшего ядерного топлива.

4. Анализ критериев безопасности с целью использования принципа «burnup credit» для систем сухого хранения отработавшего ядерного топлива. Этап 1. Разработка порядка определения выгорания топлива и изотопного состава отработавшего топлива: Отчет о научно-исследовательской работе. № 0110U005935 / ГНТЦ ЯРБ. — К., 2010. — 34 с.

5. Анализ безопасности сухих хранилищ отработавшего ядерного топлива с учетом аксиального профиля распределения выгорания ТВС: Научно-технический отчет /ФИЗАР. — К., 2006. — 69 с.

6. Программа БИПР-7А. Описание алгоритма. Описание применения / Суслов А. А., Шишков Л. К., Большагин С. Н. Отчет РНЦ КИ, инв. № 32/1–9–102 от 20.02.2002.