Рекомендації щодо інспекційних перевірок АЕС із дотримання експлуатуючою організацією принципу ALARA

Анотація

Наведено рекомендації щодо переліку та змісту інспекційних процедур, за допомогою яких регулюючий орган може ви­значити шляхи та методи запровадження принципу оптимізації (принципу ALARA) в практичну діяльність АЕС, оцінити ефективність застосовуваних оптимізаційних процедур.

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.2(54).14
ARTICLE PDF

Посилання

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) (ДГН 6.6.1-6.5.001-98).

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) (ДГН 6.6.1-6.5.061-2000).

Общие положения безопасности атомных станций (НП 306.2.141-2008).

Серия изданий по безопасности №115. Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения.

Серия изданий по безопасности № 50-SG-O5. Радиационная защита при эксплуатации атомных электростанций.

Серия изданий по безопасности № 50-SG-O9. Организация безопасной эксплуатации атомных электростанций.

Серия докладов по безопасности № 21. Оптимизация радиационной защиты при контроле облучения персонала.

Safety Standards Series No. RS-G-1.1. Occupational Radiation Protection.

Safety Standards Series No. RS-G-1.2. Assessment of Occupational Exposure due Intakes of Radionuclides.

Safety Standards Series No. RS-G-1.3. Assessment of Occupational Exposure due to External Sources of Radiation.

Публикация 60 МКРЗ. Рекомендации Международной Комиссии по радиологической защите.

ICRP Publication No.75. General Principles for the Radiation Prоtection of Workers.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.