Рекомендації щодо інспекційних перевірок АЕС із дотримання експлуатуючою організацією принципу ALARA

Анотація

Наведено рекомендації щодо переліку та змісту інспекційних процедур, за допомогою яких регулюючий орган може ви­значити шляхи та методи запровадження принципу оптимізації (принципу ALARA) в практичну діяльність АЕС, оцінити ефективність застосовуваних оптимізаційних процедур.

https://doi.org/10.32918/nrs.2012.2(54).14
ARTICLE PDF

Посилання

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) (ДГН 6.6.1-6.5.001-98).

Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) (ДГН 6.6.1-6.5.061-2000).

Общие положения безопасности атомных станций (НП 306.2.141-2008).

Серия изданий по безопасности №115. Международные основные нормы безопасности для защиты от ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения.

Серия изданий по безопасности № 50-SG-O5. Радиационная защита при эксплуатации атомных электростанций.

Серия изданий по безопасности № 50-SG-O9. Организация безопасной эксплуатации атомных электростанций.

Серия докладов по безопасности № 21. Оптимизация радиационной защиты при контроле облучения персонала.

Safety Standards Series No. RS-G-1.1. Occupational Radiation Protection.

Safety Standards Series No. RS-G-1.2. Assessment of Occupational Exposure due Intakes of Radionuclides.

Safety Standards Series No. RS-G-1.3. Assessment of Occupational Exposure due to External Sources of Radiation.

Публикация 60 МКРЗ. Рекомендации Международной Комиссии по радиологической защите.

ICRP Publication No.75. General Principles for the Radiation Prоtection of Workers.