Радіоекологічний аналіз зони забруднення Волинської області України
ARTICLE PDF

Ключові слова

радіонукліди, радіаційна безпека, важкі метали, гранично допустима концентрація, радіоактивне забруднення.

Як цитувати

Ilyin, L., Hromyk, O., Ilyina, O., & Zinchuk, M. (2020). Радіоекологічний аналіз зони забруднення Волинської області України. Ядерна та радіаційна безпека, (1(85), 72-79. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08

Анотація

Недостатність наукових знань про закономірності формування складу ґрунтово-рослинних комплексів, зокрема щодо концентрації в них забруднюючих речовин (насамперед радіонуклідів і важких металів), призводить до серйозних помилок у виборі об’єктів і ділянок господарювання, негативних екосередовищних наслідків. Проаналізовано особливості поширення радіонуклідів Сs-137, Sr-90 та важких металів у ґрунтах та рослинах у межах зони радіоактивного забруднення Волинської області. Визначено максимальну концентрацію вмісту Cs-137, Sr-90. Виявлено перевищення допустимих рівнів вмісту важких металів у рослинницькій продукції.

Узагальнення фактичного матеріалу щодо вмісту радіонуклідів і важких металів різноманітних типів ґрунтів, сільськогосподарських рослин у різних природних умовах є необхідною умовою для з’ясування закономірностей формування їхнього впливу на геоекологічний стан; це дає можливість підняти стан їх вивчення на новий теоретичний рівень, здійснювати радіаційний моніторинг та забезпечити радіаційний захист місцевого населення. Враховуючи подібність фізико-географічних умов та наявних ґрунтово-рослинних комплексів, типовість для території Українського Полісся, комплексність аналітичних даних, їх можна вважати репрезентативними для зони хвойно-широколистяних лісів Східноєвропейської рівнини. Дані про них необхідні для оцінювання теперішнього стану і прогнозування майбутніх станів забруднення, екстраполяції їх у просторі та часі.

https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08
ARTICLE PDF