Підходи до характеризації радіоактивних відходів в Україні на взаємопов’язаних стадіях поводження з ними
ARTICLE PDF

Ключові слова

характеризація радіоактивних відходів, Керівництво з характеризації, методологічний підхід, рекомендації, поводження з РАВ, радіологічні властивості, фізичні властивості, хімічні властивості.

Як цитувати

Iarmosh, I., Kondratiev, S., Kuechler, L., Tokarevskyi, O., & Solovyov, O. (2020). Підходи до характеризації радіоактивних відходів в Україні на взаємопов’язаних стадіях поводження з ними. Ядерна та радіаційна безпека, (1(85), 40-48. https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).04

Анотація

Потреба в подальшій розробці комплексної системи поводження з радіоактивними відходами в Україні відображена в українських нормативно-правових актах, зокрема в Законі України «Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами» та «Загальних положеннях безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення».

Ключовим елементом оцінок безпеки на різних стадіях поводження з РАВ є знання всіх важливих характеристик радіоактивних матеріалів, які будуть розміщуватися на захоронення як РАВ або звільнятися від регулюючого контролю.

Характеризація є базисом для визначення радіологічних та нерадіологічних небезпек радіоактивних матеріалів та відходів.

Характеризацію РАВ на взаємопов’язаних стадіях поводження з ними виконують для забезпечення отримання інформації про РАВ (упаковки РАВ), яка є необхідною для реалізації інтегрованого процесу поводження з РАВ.

У цій статті розглядаються підходи до виконання систематизованої характеризації РАВ на всіх стадіях поводження з ними від утворення до захоронення, щоб забезпечити безпеку поводження з РАВ на кожному етапі та відповідність кінцевого продукту РАВ встановленим вимогам, в тому числі критеріям приймання РАВ на наступні стадії поводження з ними.

Інформація, представлена в статті, базується на положеннях рекомендаційного документу «Керівництво з характеризації, обліку та контролю радіоактивних відходів», розробленого в рамках проекту INSC U3.01/10 (UK/TS/46) експертами ДНТЦ ЯРБ та РИСКАУДИТ.

https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).04
ARTICLE PDF

Посилання

1. Law of Ukraine “On the State Targeted Ecological Program of radioactive waste management”, Journal of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2009, No. 5. (Ukr)

2. General Safety Provisions for Predisposal Radioactive Waste Management, NP 306.4.213-2017, approved by SNRIU Order No. 279 dated 01.08.2017. (Ukr)

3. Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, IAEA, Information Circular, adopted on 5 September 1997 by a Diplomatic Conference convened by the International Atomic Energy Agency, 36 p.

4. Convention on Nuclear Safety, IAEA, Information Circular, adopted on 17 June 1994 by a Diplomatic Conference convened by the International Atomic Energy Agency, 14 p.

5. Strategy and Methodology for Radioactive Waste Characterization, IAEA-TECDOC-1537, IAEA, 2007, 178 p.

6. Characterization of Radioactive Waste Forms and Packages. Technical Reports Series No. 383, IAEA, 1997, 138 p.

7. Determination and Use of Scaling Factors for Waste Characterization in NPPs, IAEA-NW-T-1.18, STI/PUB/1363, Vienna, 2009.

8. Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013, laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom. Official Journal of the European Union L-13 of 17 January 2014.

9. Council Directive 2011/70/Euratom of 19 July 2011, establishing a Community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste, 9 p.

10. Guideline for Characterization, Accounting and Control of Radioactive Waste. Revision 3, developed in the framework of INSC Project U3.01/10 (UK/TS/46, Subtask 2.1), November 2017, 40 p.

11. Recommendations on Establishment of Acceptance Criteria for Disposal of Conditioned Radioactive Waste in Near-surface Facilities, RD 306.4.098-2004, approved by SNRIU Order No. 160 dated 25.10.2004.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.