Визначення жорсткісних характеристик опорних елементів реактора ВВЕР-1000
PDF

Ключові слова

опорні елементи реактора, розрахункове обґрунтування безпечної експлуатації, продовження строку експлуатації, жорсткісні характеристики

Як цитувати

Vasylchenko, V., KoliadiukА., Posokh, V., & Dubkovsky, V. (2019). Визначення жорсткісних характеристик опорних елементів реактора ВВЕР-1000. Ядерна та радіаційна безпека, (4(84), 12-17. https://doi.org/10.32918/nrs.2019.4(84).02

Анотація

Існуючі підходи до розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів (ОЕ) реактора загалом описані в матеріалах з обґрунтування продовження строку експлуатації (ПСЕ) енергоблоків АЕС України, які входять до складу відповідних рішень про ПСЕ ОЕ. Досвід виконання цих розрахунків та аналізування результатів свідчить про те, що існують аспекти, які потребують покращення практики виконання подібних розрахунків. Так, зокрема, у наявних розрахунках напруження в ОЕ аналізуються не від усіх силових факторів. Зазвичай у матеріалах з ПСЕ для виконання розрахунків використовуються осесиметрічні моделі (1/30), яке призводить до недоврахування жорсткісних  характеристик, що впливає на результати визначення напружено-деформованого стану ОЕ при врахуванні всіх силових факторів.

У статті запропонована методологія з визначення жорсткості опорних елементів реактора (кільця опорного (КО), кільця упорного (КУ), сильфона розділяючого (СР)) в повній постановці (без застосування умов симетрії) з врахуванням усіх геометричних особливостей та врахуванням взаємодії між окремими конструкціями та вузлами опорних елементів. Описаний підхід вперше було використано в розрахунках під час продовження строку експлуатації енергоблока №1 ВП ХАЕС.

https://doi.org/10.32918/nrs.2019.4(84).02
PDF

Посилання

1. 320.01.00.00.000 TO. Equipment of the reactor concrete cavity. Technical description and operating manual. OKB Gidropress, 1979.

2. 1152.02.70.000 TO. Reactor pressure vessel 1152.02.70.000. Technical description and operating manual. G-4781, 1982.

3. 1160.01.03.000 PS. Separating bellows 1160.01.03.000. Technical passport. 1982.

4. 1160.01.15.000 PS. Thrust ring 1160.01.15.000. Technical passport. 1980.

5. 1160.01.02.000 PS. Support ring 1160.01.02.000. Technical passport. 1980.

6. 1160.01.09.000 PS. Supporting truss 1160.01.09.000. Technical passport. 1981.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.