Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці
ARTICLE PDF

Ключові слова

об’єкти критичної інфраструктури, нормативно-правові акти, ядерна енергетика

Як цитувати

Taran, O., & Sandul, O. (2019). Проблеми кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти критичної інфраструктури в ядерній енергетиці. Ядерна та радіаційна безпека, (3(83), 58-67. https://doi.org/10.32918/nrs.2019.3(83).07

Анотація

Наразі в Україні відбувається формування спеціального законодавства щодо кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти критичної інфраструктури.

В цьому напрямку Кабінетом Міністрів України схвалена Концепція створення державної системи захисту критичної інфраструктури.

В даній роботі на загальному фоні захисту об’єктів критичної інфраструктури розглянуто цей напрямок законодавства стосовно об’єктів в галузі ядерної енергетики.

Докладно проаналізовано сучасний стан законодавчого регулювання підстав кримінальної відповідальності за злочинну діяльність, що посягає на об’єкти критичної інфраструктури ядерної енергетики. Обговорюється питання на предмет достатності та належності існуючого рівня такої відповідальності.

В роботі як приклад наведено перелік деяких основних об’єктів критичної інфраструктури у відповідності до нормативно-правових актів у сфері захисту критичної інфраструктури та надана їх класифікація.

Крім того, розглянуто такі поняття як «критична інфраструктура», що є відносно новим поняттям в національному законодавстві, «акт незаконного втручання», «комп’ютерні злочини», «критична інформаційна інфраструктура» та інші, що мають важливе значення для ядерної енергетики. Проведено аналіз понять, що містяться в різних нормативно-правових документах.

В роботі підкреслюється, що в законодавстві України наразі відсутні спеціальні (окремі) норми стосовно кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти критичної інфраструктури. З цього приводу розглянуто також деякі перспективи розгляду цих питань. Особливо це стосується підстав кримінальної відповідальності щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури в галузі ядерної енергетики.

Обговорюється також питання перспективи щодо подальшого розроблення спеціального закону, яким буде визначено напрям розвитку відповідного законодавства про загальне врегулювання цих питань.

В статті також наголошено про необхідність внесення деяких змін до кримінального кодексу України стосовно доповнень до окремих статей розділу XIV.

https://doi.org/10.32918/nrs.2019.3(83).07
ARTICLE PDF

Посилання

1. About the approval of the Concept for the development of a state system for the critical infrastructure protection. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1009-r dated 6 December 2017. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80

2. On approval of the Procedure for the formation of the list of information and telecommunication systems of critical infrastructure objects of the state. Resolution of the Cabinet of Ministers No. 563 dated 23 August 2016. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/563-2016-%D0%BF/paran17#n17

3. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Official site. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=f6481532-9ec0-4ca5-9832-dcc32e31da3c&title=ProektZakonuUkrainiproKritichnuInfrastrukturuTaYiiZakhis

4. On National Security of Ukraine. Law of Ukraine. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2018, No. 31, 241.

5. The Criminal Code of Ukraine. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, No. 25-26, 131.

6. On approval of the list of especially important objects of power industry, including areas of the restricted zone and control area of hydraulic structures, which are subject to the protection of departmental paramilitary security services. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 575 dated 4 July 2018. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575-2018-%D0%BF

7. The UN Security Council has just adopted Resolution 2341 initiated by Ukraine on the protection of critical infrastructure against terrorist attacks. Basic facts. Permanent Mission of Ukraine to the United Nations. Retrieved from https://twitter.com/UKRinUN/status/831161881113014272/photo/1

8. Resolution 2341 (2017) adopted by the Security Council on 13 February 2017. Retrieved from https://undocs.org/en/S/RES/2341(2017)

9. About transport. Law of Ukraine. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1994, No. 51, 446.

10. About pipeline transport. Law of Ukraine. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1996, No. 29, 139.

11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings. New York, December 15, 1997. The Law of Ukraine “On Ukraine’s Accession to the International Convention for the Suppression of Bombing Terrorism”. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2002, No. 10, 72. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_374

12. Dudorova, О.О., Pismensky, E.O. (2012). “Criminal Law”, Luhansk, Publishing House, Elton-2, 780 p.

13. On the Judicial System and Status of Judges and procedural laws on additional measures to protect citizens. Law of Ukraine. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2014, No. 22, 801.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.