Introductory words by the editor-in-chief
PDF

How to Cite

Board, E. (2019). Introductory words by the editor-in-chief. Nuclear and Radiation Safety, (2(82), 3-3. Retrieved from https://nuclear-journal.com/index.php/journal/article/view/167

Abstract

Шановні читачі!

Виходить черговий випуск журналу «Ядерна та радіаційна безпека». Своїм народженням він зобов’язаний створенню у незалежній Україні Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, що є організацією науково-технічної підтримки органу державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії та входить до складу Національної академії наук України.

З моменту заснування у виданні вже надруковано понад 700 наукових публікацій з результатами досліджень та аналітичними оглядами за різноманітними напрямами. Журнал орієнтовано у першу чергу на висвітлення новітніх методів аналізу безпеки, розвиток нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки, вирішення актуальних науково-технічних завдань і впровадження науково-обґрунтованих заходів задля підтримання безпеки на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, об’єктів поводження з радіоактивними відходами та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Мета журналу - створення простору для офіційного визнання отриманих здобутків та якісної публічної комунікації вчених, донесення результатів їх діяльності до наукової спільноти шляхом своєчасної та систематичної публікації українською, а також англійською мовами оригінальних трудів вітчизняних та закордонних фахівців у сфері ядерної та радіаційної безпеки, які представляють наукові організації, підприємства, державні установи та вищі навчальні заклади.

Журнал входить до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS, та реєстру даних МАГАТЕ з наукових публікацій INIS. Видання включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Із змістом попередніх випусків можна ознайомитися на сайтах ДНТЦ ЯРБ та Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Таким чином, журнал «Ядерна та радіаційна безпека» є сучасною платформою для творчості і об’єднання однодумців, яка, я переконаний, і надалі сприятиме розвитку науки, інтелектуальному збагаченню вчених та фахівців-практиків, й тим самим забезпечить належний підхід до вирішення актуальних питань у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

З повагою

Олександр Печериця, головний редактор, кандидат технічних наук, перший заступник директора ДНТЦ ЯРБ 

PDF