Про ліцензування технології малих модульних реакторів

Анотація

Останнім часом у світі спостерігається стійке зростання зацікавленості в технології малих модульних реакторів (ММР). ММР розглядаються як перспективний напрямок подальшого розвитку ядерної енергетики. У статті дано визначення терміна «малий модульний реактор», представлені область застосування, потенційні переваги і недоліки ММР. Виконано огляд і запропонована класифікація проектів ММР в залежності від новизни їх технічних рішень. З метою виявлення особливостей ММР на які слід звернути увагу при ліцензуванні, виконаний укрупнений порівняльний аналіз окремих технічних рішень ММР (на прикладі проекту SMR-160 Holtec International) з діючими в Україні АЕС. Співвіднесені окремі специфічні проектні рішення SMR-160 з рівнями глибокоешелонованого захисту. Проаналізовано підходи і стан ліцензування проектів ММР у міжнародній практиці. Ідентифіковано проблемні аспекти в частині нормативного забезпечення та підтвердження ефективності проектних рішень ММР. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо перших кроків для забезпечення процесу ліцензування у відповідь на ініціативу експлуатуючої організації ДП НАЕК «Енергоатом».

https://doi.org/10.32918/nrs.2019.1(81).01
ARTICLE PDF
Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.