Журналу – 25!

Анотація

  

https://doi.org/10.32918/nrs.2023.1(97).01
ARTICLE PDF

Посилання

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 3146, видане Міністерством юстиції України 26.03.1998.

Додаткова угода № 1 до Установчого договору про створення журналу «Ядерна та радіаційна безпека». Грудень 1998 р.

International Nuclear Information System (INIS). IAEA. URL: https://www.iaea.org/resources/databases/inis.

Nuclear and Radiation Safety. Source details. SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/sourceid/21100212322.

Ядерна та радіаційна безпека. Вебсайт журналу. URL: https://nuclear-journal.com.

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2023/03/03/Per.fakh.vid.dlya.publ.rez.dosl.na.zdob.stup.DN-KN-DF-20.02.2023.pdf.

Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25..04.2019 № 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text.

Nuclear and Radiation Safety. Scimago Journal & Country Rank. URL: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100212322&tip=sid&exact=no.

Flag map. FLAG counter. URL: https://s11.flagcounter.com/gmap/Nu0s/.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.