Cartographing of "spots" of radioactive pollution
ARTICLE PDF

Keywords

density of radioactive contamination, mapping of radioactive contamination, localization and delineation of

How to Cite

Khomutinin, Y., GlukhovskyО., Protsak, V., Kashparov, V., Levchuk, S., & Pavliuchenko, V. (2018). Cartographing of "spots" of radioactive pollution. Nuclear and Radiation Safety, (2(78), 49-54. https://doi.org/10.32918/nrs.2018.2(78).08

Abstract

The methodology was proposed and the algorithm was developed for mapping and delineating the "spots" of radioactive contamination territory by the 137Cs. The methodology is based on the principle of multi-stage (successive approximations) widely used in geological surveys. Herewith, the 137Cs contamination density at each point is considered as a random variable with a lognormal probability distribution. The implementation of the algorithm is based on optimization of the number of sampling points necessary for estimating the density of soil contamination with a given relative error at the identification of a "spot" of contamination. The results of testing the algorithm confirmed the effectiveness and stability of its operation, as well as the simplicity of practical application. The proposed methodology makes it possible to substantially minimize the costs of field work for sampling soil and measuring the content of radionuclides in them.

https://doi.org/10.32918/nrs.2018.2(78).08
ARTICLE PDF

References

Mikhailov, A. E. (1984), Structural geology and geological mapping [Strukturnaya geologiya i geologicheskoye kartirovaniye], M., Nedra, 464 p.

Kuznetsov, O. L., Polyachenko, A. L. (1986), Exploratory nuclear geophysics. Reference book of geophysics [Razvedochnaya yadernaya geofizika. Spravochnik geofizika], M., Nedra, 432 p.

Larionov, V. V., Rezanov, R. A. (1988), Nuclear Geophysics and radiometric prospecting [Yadernaya geofizika i radiometricheskaya razvedka], M., Nedra, 325 p.

Milyutin, A. G., (2004), “Exploration and geological and economic evaluation of mineral deposits” [“Razvedka i geologoekonomicheskaya otsenka mestorozhdeniy poleznykh iskopayemykh”], M., MGOU, available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4gqXrxdXTAhVFECwKHZpRCTQQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fgeoprotection.narod.ru%2Fgenesis%2Fprospecting.pdf&usg=AFQjCNHzi7952rEYNLaVnfR12oOJc0if0A&sig2=PYqo9PbWpjML5nJCoBl_qw

Israel, Yu. A., (1990), Chernobyl: radioactive contamination of natural environments [Chernobyl’: radioaktivnoye zagryazneniye prirodnykh sred], L., Gidrometizdat, 296 p.

Baryakhtar, V. G., (1995), The Chernobyl disaster [Chernobyl’skaya katastrofa], Kiev, Naukova dumka, 560 p.

Grigoryan, S. V., Solovov, A. P., Kuzin M. F. (1983), Instruction on geochemical methods of prospecting for ore deposits [Instruktsiya po geokhimicheskim metodam poiskov rudnykh mestorozhdeniy], M., Nedra, 191 p.

Rodionov, A. R., Kogan, R. I., Golubeva, V. A., Smirnov, B. I., (1987), Handbook of mathematical methods in geologists [Spravochnik po matematicheskim metodam v geologii], M., Nauka, 334 p.

Tkachev, Yu. A., Yudovich, Ya. E., (1975), Statistical processing of geochemical data. Methods and problems [Statisticheskaya obrabotka geokhimicheskikh dannykh. Metody i problemy], L., Nauka, 233 p.

Usikov, Yu. T. (1988), Reliability of geological survey information [Dostovernost’ geologorazvedochnoy informatsii], M., Nedra, 120 p.

Khomutinin, Yu. V., Kashparov, V. A., Zhebrovskaya, E. I. (2001), Optimization of sampling and measurement of samples during radioecological monitoring [Optimizatsiya otbora i izmereniy prob pri radioekologicheskom monitoringe], Kiev, VIPOL, 160 p.

Khomutinin, Yu. V., (2003), “Optimization of sampling in assessing the density of radioactive fallout” Collection of scientific works of the Institute of Nuclear Research [“Optimizatsiya probootbora pri otsenke plotnosti radioaktivnykh vypadeniy” Zbirnyk naukovykh pratsђ Instytutu Yadernykh Doslidzhenђ], Kiev, pp. 145–155.

Khomutinin, Yu. V., Levchuk, S. E. Pavlyuchenko, V. V. (2016), “Optimization of soil sampling when mapping the density of radioactive fallout” [“Optymizatsiya vidboru prob gruntu pry kartuvanni shchilђnosti radioaktyvnykh vypad

Sveshnikov, A. A., (1968), Applied methods of the theory of random functions [Prikladnyye metody teorii sluchaynykh funktsiy], M., Nauka, 463 p.

Kramer, G., Lidbetter, M., (1969), Stationary random processes [Statsionarnyye sluchaynyye protsessy], M., Mir, 399 p.

Venttsel, E. S., Ovcharov, L. A., (1991), Theory of random processes and its engineering applications [Teoriya sluchaynykh protsessov i yeyo inzhenernyye prilozheniya], M., Nauka, 384 p.

Kogan, R. I., (1986), Interval estimates in geological studies: A reference book [Interval’nyye otsenki v geologicheskikh issledovaniyakh: Spravochnoye posobiye], M., Nedra, 160 p.

Kashparov, V., Levchuk, S., Zhurba, M., Protsak, V., Khomutinin, Yu., Beresford, N. A., Chaplov, J. S. (2017), “Spatial datasets of radionuclide contamination in the Ukrainian Chernobyl Exclusion zone”, NERC Environmental Information Data Centre, available at: https://doi.org/10.5285/782ec845-2135-4698-8881-b38823e533bf