Оцінка еквівалентної дози на руки маніпуляційного персоналу відділення ПЕТ/КТ

Ключові слова

18F-ФДГ, Hp(0,07), VARSKIN, еквівалентна доза на руки, опромінення персоналу, ПЕТ/КТ, порівняльний аналіз, радіаційний захист, розрахунок дози, термолюмінесцентні дозиметри

Як цитувати

Kudriashova, Y., Bondar, B., Kmetyuk, Y., & Viskov, O. (2022). Оцінка еквівалентної дози на руки маніпуляційного персоналу відділення ПЕТ/КТ. Ядерна та радіаційна безпека, (4(96), 71-82. https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).09

Анотація

У статті порівняно інформацію щодо значень еквівалентної дози на руки, зчитаних з кільцевих термолюмінесцентних дозиметрів маніпуляційних медичних сестер відділення позитронно-емісійної комп’ютерної томографії Всеукраїнського центру радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, із розрахунками еквівалентної дози на руки, виконаних за допомогою комп’ютерного коду VARSKIN+.

Персонал, який здійснює маніпуляції із радіофармпрепаратом у відділенні позитронно-емісійної комп’ютерної томографії, знаходиться на постійному індивідуальному дозиметричному контролі із використанням термолюмінесцентних дозиметрів для визначення ефективної дози від бета- та вторинного фотонного випромінювання, що створюється радіонуклідом 18F у складі радіофармпрепарату 2-[18F]Fluoro-2-deoxy-D-glucose, а також кільцевих дозиметрів для визначення еквівалентної дози на руки для порівняння із дозовими лімітами персоналу категорії А.

Під час дослідження була використана інформація з дозиметрів-кілець трьох маніпуляційних медичних сестер відділення позитронно-емісійної комп’ютерної томографії Всеукраїнського центру радіохірургії Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами щодо дози, накопиченої за десять місяців. За цей період із документації відділення, зокрема із записів в журналах, була виокремлена інформація про щоденну кількість проведених маніпуляцій, як-то введеної активності кожному пацієнту, загальної активності радіофармпрепарату, факту використання захисних засобів при проведенні маніпуляцій, повідомлень про випадки контакту радіоактивної речовини зі шкірою, рукавичками, інше, що може вплинути на значення виміряної дози на кисті рук. Експериментально було визначено усереднений час, що витрачається на кожний етап маніпуляції з радіофармпрепаратом.

Порівняння розрахункових даних та даних, отриманих під час обробки термолюмінесцентних дозиметрів за один і той самий час, враховуючи кількість операцій, що були проведені персоналом, та величину активності, підготовленої для введення пацієнтам, дозволило визначитись із можливістю та ефективністю використання розрахунків для планування та оцінки еквівалентної дози під час проведення маніпуляцій у відділенні позитронно-емісійної комп’ютерної томографії медичних центрів, оцінити потребу в додатковому локальному захисті від іонізуючого випромінювання для рук під час проведення ін’єкцій чи оптимізації процедур маніпуляції, визначитись з обов’язковістю оцінювання еквівалентних доз за допомогою термолюмінесцентних дозиметрів.

https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).09

Посилання

Adliene, D., Griciene, B., Skovorodko, K., Laurikaitiene, J., Puiso, J. (2020). Occupational radiation exposure of health professionals and cancer risk assessment for Lithuanian nuclear medicine workers. Environmental Research. 183:109144.

Garaj-Vrhovac, V., Kopjar, N., Poropat, M. (2006). Evaluation of cytogenetic damage in nuclear medicine personnel occupationally exposed to low-level ionising radiation. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 57(1). 31-8. PMID: 16605164.

State Health and Safety Standards “Radiation Safety Standards of Ukraine (NRBU-97)”, introduced by Ordinance No. 62 of the Chief State Medical Doctor of Ukraine on 1 December 1997.

Pavičar, B., Davidović, J., Petrović, B., Vuleta, G., Trivić, S., Šajinović, V., Egeljić-Mihailović, N., Todorović, N., Predojević, B. (2021). Nuclear medicine staff exposure to ionising radiation in 18F-FDG PET/CT practice: a preliminary retrospective study. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. 72(3), 216-224. doi: 10.2478/aiht-2021-72-3517. PMID: 34587667; PMCID: PMC8576747.

ICRP, 2010. Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposures. ICRP Publication 116, Ann. ICRP 40(2-5).

Stadtmann, H., Hranitzky, C. Uncertainty assessment and comparison of different dose algorithms used to evaluate a two element LiF:Mg,Ti TL personal dosemeter. Retrieved from: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/43/004/43004023.pdf.

Sherbini, S., Ilas, D., Eckerman, K., DeCicco, J. (2011). Correction factors applied to finger dosimetry: a theoretical assessment of appropriate values for use in handling radiopharmaceuticals. Health Physics. 101(1), 1–12. doi: 10.1097/HP.0b013e318207ce10. PMID: 21617388.

Code of Federal Regulations (10 CFR) 20.1201(c).

Hamby, D. M., Mangini, C. D., Luitjens, J. M., Shaffer, V., Boozer, D. L., Tucker, Z. G., Rose, C. T., Flora R. S. (2021). VARSKIN+ A Computer Code for skin contamination and dosimetry. NUREG/CR-6913/Rev 4. Washington, DC : US Nuclear Regulatory Commission.

ICRP, 2008. Nuclear Decay Data for Dosimetric Calculations. ICRP Publication 107. Ann. ICRP 38 (3).

International Atomic Energy Agency, International Labour Office, Occupational Radiation Protection, IAEA Safety Standards Series No. GSG-7, IAEA, Vienna (2018).

Emad El-din, M. M., Mahmoud, R. M. M., Abaza, A., Ez El-din, M. R., Eid, I., Rizk, R. A. (2017). Occupational Radiation Exposure in PET/CT Units. Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, 50(3), 58-65.11.

Adliene, D., Griciene, B., Skovorodko, K., Laurikaitiene, J., Puiso, J. (2020). Occupational radiation exposure of health professionals and cancer risk assessment for Lithuanian nuclear medicine workers. Environ Res. 2020 Apr;183:109144. doi: 10.1016/j.envres.2020.109144. PMID: 32028181.

Yuen, P. S., Freedman, N. O., Frketich, G., Rotunda, J. (1999). Evaluation of BICRON NE MCP DXT-RAD passive extremity dosemeter (AECL--12017). Canada.

Salesses F., Perez P., Maillard A. E., Blanchard J., Mallard S., Bordenave L. (2016). Effect of dosimeter's position on occupational radiation extremity dose measurement for nuclear medicine workers during (18)F-FDG preparation for PET/CT. EJNMMI Physics, 3(1):16. doi: 10.1186/s40658-016-0152-5. PMID: 27495913; PMCID: PMC4975735.

Pavičar, B., Davidović, J., Petrović, B., Vuleta, G., Trivić, S., Šajinović, V., Egeljić-Mihailović, N., Todorović, N., Predojević, B. (2021). Nuclear medicine staff exposure to ionising radiation in 18F-FDG PET/CT practice: a preliminary retrospective study. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 72(3), 216–224. doi: 10.2478/aiht-2021-72-3517. PMID: 34587667; PMCID: PMC8576747.

Olszewski, J., Jankowski, J., Jankowski, J., Wrzesien, M. (2016). Dose equivalent to fingertips of nuclear medicine personnel. Second European IRPA congress on radiation protection - Radiation protection: from knowledge to action, Paris (France), 15-19 May 2006.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.