Практичні аспекти формування вихідних параметрів для аналізу пошкоджуваності елементів і конструкцій енергоблоків АЕС України від сейсмічних впливів
ARTICLE PDF

Ключові слова

атомна електростанція, гранична сейсмостійкість, імовірнісний аналіз безпеки, крива пошкоджуваності, медіанне прискорення ґрунту, сейсмічний вплив, умовна імовірність відмови

Як цитувати

Sakhno, O., Ryzhov, D., ShugayloО.- r, Pavliv, I., Khamrovska, L., Postoy, A., & Gavrik, V. (2022). Практичні аспекти формування вихідних параметрів для аналізу пошкоджуваності елементів і конструкцій енергоблоків АЕС України від сейсмічних впливів. Ядерна та радіаційна безпека, (4(96), 13-22. https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).02

Анотація

У статті наведено інформацію щодо прийнятих в Україні підходів до виконання аналізу пошкоджуваності елементів і конструкцій енергоблоків АЕС від сейсмічних впливів. Продемонстровано, що коректність і ступінь консерватизму отриманих результатів аналізу визначається вихідними параметрами невизначеності та граничної сейсмостійкості. Виконано аналіз підходів до процедури підготовки цих параметрів та зазначено основні аспекти, які мають бути враховані під час виконання розрахунку параметрів пошкоджуваності елементів і конструкцій енергоблоків АЕС.

У статті розглянуто особливості вибору значень логарифмічних відхилень і отриманих нерозрахунковим способом параметрів граничної сейсмостійкості елементів і конструкцій енергоблоків АЕС для побудови сімейства кривих пошкоджуваності та вибору певних кривих з такого сімейства для подальшого використання в імовірнісному аналізі безпеки енергоблоків АЕС від сейсмічних впливів. Також у статті описані детальні процедури підготовки вихідних даних та виконання аналізу пошкоджуваності, розроблені з урахуванням зазначених вище аспектів.

https://doi.org/10.32918/nrs.2022.4(96).02
ARTICLE PDF

Посилання

NP 306.2.162-2010. Requirements for NPP safety assessment. Approved by SNRIU Order No 124 dated 22 September 2010, registered in the Ministry of Justice of Ukraine on 21 October 2021 under No. 964/18259.

IAEA Tecdoc-1937. (2020). Probabilistic safety assessment for seismic events. IAEA Technical Report Series. IAEA, Vienna.

Sakhno, О., Ryzhov, D., Shugaylo, О-r, Pavliv, Ie., Hamrovska, L. (2022). Implementation of state-of-the-art approaches to assessing the seismic damageability of NPP components in Ukraine. Nuclear and Radiation Safety, 2(94), 17-25. doi: 10.32918/nrs.2022.2(94).02.

SOU NАЕК 198:2020. Engineering, scientific and technical support. Technical guidance for performing seismic PSA. General requirements, Kyiv, NNEGC “Energoatom”.

IAEA-Tecdoc-724. (1993). Probabilistic safety assessment for seismic events. IAEA Technical Report Series. IAEA, Vienna.

IAEA Tecdoc-1487. (2006). Advanced nuclear plant design options to cope with external events. IAEA Technical Report Series. IAEA, Vienna.

The concept for probabilistic assessment of core damage frequency caused by seismic impacts for Ukrainian NPPs, Kyiv, NNEGC “Energoatom”.

EPRI Report 3002000709. (2013). Seismic probabilistic risk assessment implementation guide. Electric Power Research Institute Final Report. Palo Alto, CA.

EPRI Report 1019200. (2009). Seismic fragility applications guide update. Electric Power Research Institute Final Report. Palo Alto, CA.

IAEA SRS No. 103. (2020). Methodologies for seismic safety evaluation of existing nuclear installations. IAEA Safety Report Series. IAEA, Vienna.

Kennedy R.P. Overview of methods for seismic PRA and margins analysis including recent innovations. Proceedings of OECD/NEA Workshop on Seismic Risk, 10-12 August, 1999, Tokyo, Japan.

EPRI Report 103959. (1994). Methodology for developing seismic fragilities. Electric Power Research Institute Final Report. Palo Alto, CA.

Methodology of seismic resistance calculated analysis for components of operating NPPs in frames of seismic margin assessment method. МТ-Т.0.03.326-13, Revision 3, approved by SNRIU letter No. 15-33/1-6126 of 4 October 2017.

Ryzhov, D., Shugaylo, О-r, Sakhno, О., et al. (2022). Assessment of seismic safety of power units of nuclear power plants. Monograph, Kyiv, SSTC NRS, 114 p.

DITI 300/376-RU/R.2. Methodology of seismic assessment for qualification of equipment for seismic impacts. (2009). UJV Rez.

Generic implementation procedure (GIP) for seismic verification of nuclear power plant equipment, SQUG [Seismic Qualification Utility Group]. Revision 2A, 1992.

120-10.03.03-05-14-PR. Technical report. Ensuring the seismic resistance of elements, systems and structures important to safety. Construction of a complex of floor response spectra and maximum accelerations of buildings and structures of Zaporizhzhya NPP Units No. 1, 2 from the generalized seismic impact of probabilistic and deterministic methods. Book 3.1. Calculation results of floor response spectra of structures GK 1,2. (2015). Zaporizhzhya NPP, NNEGC “Energoatom”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.