Резильєнтність для кращої стійкості. ISO 28000:2022 / ISO 28000:2007. Порівняльний аналіз

Анотація

ISO 28000:2022 «Security and Resilience — Security Management Systems — Requirements» — друге видання стандарту системи управління, яке замінює перше видання (ISO 28000:2007 «Security Management Systems for the Supply Chain»). Обидва стандарти містять аспекти, що стосуються ланцюга постачання; однак чинний стандарт (ISO 28000:2022) пропустив повідомлення про ланцюжок постачання в назві. Тому авторів цікавить причина зсуву акценту як необхідний стандарт.

У статті стверджується, що стійкість зараз виходить на перший план через полікризи у світі та в Україні. Це спричиняє переосмислення та збалансування дій для багатьох аспектів стійкості (резильєнтності) та безпеки на основі Цілей сталого розвитку ООН (2015), зелених та цифрових трансформацій у ЄС, так званий «подвійний» перехід (2019), та Паризької угоди (2015), а також зміну парадигми від короткострокових до довгострокових цінностей для забезпечення екологічних, соціальних та управлінських зовнішніх ефектів для кращої сталості та стійкості.

В Україні ДСТУ ISO 28000:2008 «Системи управління безпекою ланцюга постачання. Вимоги» втрачає чинність у 2025 році. Після перегляду ISO 28000:2022 цей стандарт охоплює всі аспекти організації, що виходять за межі ланцюга постачання, зазначеного в ISO 28002:2011 «Security management systems for the supply chain — Development of resilience in the supply chain — Requirements with guidance for use». Автор займається визначенням пріоритетів впровадження ISO 28000:2022 в Україні. Це особливо важливо для атомної промисловості зі складним і важливим для безпеки ланцюгом постачання.

https://doi.org/10.32918/nrs.2023.1(97).08
ARTICLE PDF

Посилання

United Nations. (2015). The 17 goals. Sustainable development. Retrieved from https://sdgs.un.org/goals.

European Commission. (2019). A European Green Deal. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

European Commission. (2015). Paris Agreement. Retrieved from https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_en.

A Mycle Schneider Consulting Project (2022). World Nuclear Industry Status Report 2022. Retrieved from https://www.worldnuclearreport.org/-World-Nuclear-Industry-Status-Report-2022-.html.

Prazian, M. (2011). Factors for competitiveness increase in production management. Japanese experience. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 124 125, 46-49.

Page, S. E. (2018). The Model Thinker: What You Need to Know to Make Data Work For You. New York, NY: Basic Books.

Vogel, I. (2012). Review of the use of "Theory of change" in international development. London: DFID.

Security management systems for the supply chain — best practices for implementing supply chain security, assessments and plans — requirements and guidance (ISO 28001:2007). (2007). ISO. Retrieved from https://www.iso.org/standard/45654.html.

Security management systems for the supply chain. Requirements (ISO 28000:2007, IDT) (DSTU ISO 28000:2008). (2008). Retrieved from http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=52928.

Security management systems for the supply chain — development of resilience in the supply chain — requirements with guidance for use. (ISO 28002:2011). (2011). ISO. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:28002:ed-1:v1:en.

Security and resilience — security management systems — requirements (ISO 28000:2022). (2022). ISO. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:28000:ed-2:v1:en.

ISO 28000:2022 vs ISO 28000:2007. Security and resilience — security management systems — requirements. (2022). ISO. Retrieved from https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:28000:ed-2:v1:en.

ISO 9001 and related standards — Quality management. Retrieved from https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html.

ISO 22301 - Business continuity (2019). ISO. Retrieved from https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100442.pdf.

ISO 28000. (2022). In Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_28000&oldid=1116791652.

ISOTC292. (2022). New edition of ISO 28000 on security management systems published. Retrieved from https://www.isotc292online.org/news-archive/new-edition-of-iso-28000-on-security-management-systems-published/.

Triodos, H. S. (2022). Outlook 2023 — resilience new solutions. Retrieved from https://www.triodos-im.com/articles/2022/long-term-outlook---resilience-and-new-solutions.

Nuclear Energy for a Net Zero World. (2021). IAEA.

Article 20 Taxonomy Regulation — Platform on Sustainable Finance. (2020). Retrieved from https://lexparency.org/eu/32020R0852/ART_20/.

Triodos Bank (2022). Natural gas and nuclear energy do not belong in a green taxonomy. Retrieved from https://www.triodos.com/en/articles/2022/natural-gas-and-nuclear-energy-do-not-belong-in-a-green-taxonomy.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.