Редакційний штат

Головний редактор: Печериця Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, заступник директора з наукової та міжнародної діяльності Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Україна

Заступник головного редактора: Кравченко Володимир Петрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електростанцій Національного університету «Одеська політехніка», Україна

Члени редколегії:

Богорад Володимир Іванович – кандидат фізико-математичних наук, начальник відділу радіаційного захисту Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Україна

Боднар Ігор – кандидат технічних наук, головний фізик, керівник проекту відділу ядерної науки та інженерії Аргонської національної лабораторії (Argonne National Laboratory), США

Герлига Володимир Антонович – доктор технічних наук, професор, заступник начальника Одеського відділення науково-технічної підтримки Науково-технічного центру ДП «НАЕК «Енергоатом», Україна

Єфімов Олександр В’ячеславович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри парогенераторобудування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна

Зеленцова Тетяна Миколаївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри атомних електростанцій Національного університету «Одеська політехніка», Україна

Ковбасенко Юрій Петрович – кандидат технічних наук, заступник начальника відділу нейтронно-фізичних процесів Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Україна

Кондратьєв Сергій Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, начальник відділу зняття з експлуатації Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Україна

Корольов Олександр Вікторович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри атомних електростанцій Національного університету «Одеська політехніка», Україна

Кохут Пітер – кандидат технічних наук, Brookheaven National Laboratory, США

Мазуренко Антон Станіславович – доктор технічних наук, професор, директор Інституту енергетики та ком’ютерно-інтегрованих систем управління Національного університету «Одеська політехніка», Україна

Мохор Володимир Володимирович – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Україна

Немчинов Юрій Іванович – доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Україна

Носовський Анатолій Володимирович – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту проблем безпеки АЕС НАН України, Україна

Павлович Володимир Миколайович – доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України, Україна

Письменний Євген Миколайович – доктор технічних наук, професор, декан теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Саєнко Сергій Юрійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу з розробки технологій поводження з радіоактивними відходами Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», Україна

Сегень Катажина – кандидат технічних наук, Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA), Норвегія

Халімончук Володимир Адамович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник відділу нейтронно-фізичних процесів ядерних установок Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Україна

Ястребенецький Михайло Онисимович – доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу аналізу безпеки керуючих та інформаційних систем АЕС Харківської філії Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки», Україна