Про журнал

Назва: Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека»

ISSN (print) 2073-6231

Індексується: SCOPUS з Vol. 53, No 1 (2012)

Засновники: Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ), Національний університет «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України (Одеська політехніка)

Видавець: Державне підприємство «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ)

Мови видання: англійська, українська (змішаними мовами).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ 25206-15146ПР від 03.08.2022

Журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ МОН України від 11.07.2019 № 975)

Періодичність: щоквартально (березень, червень, вересень, грудень).

Головний редактор: Печериця Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, перший заступник директора Державного підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки»

Заступник головного редактора: Кравченко Володимир Петрович – доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедрою атомних електростанцій Національного університету «Одеська політехніка».

Мета Журналу – створення  якісного інформаційного простору публічної комунікації вчених та офіційне визнання наукових публікацій, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот шляхом своєчасної та систематичної публікації українською та англійською мовами оригінальних наукових, науково-технічних і науково-аналітичних статей вітчизняних та закордонних фахівців у сфері ядерної та радіаційної безпеки, які представляють наукові організації, підприємства, державні установи та вищі навчальні заклади.

Основними завданнями Журналу є:

 • формування інформаційного простору для оперативного обміну результатами наукових, науково-технічних і науково-аналітичних робіт у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
 • сприяння комплексному розвитку досліджень з ядерної та радіаційної безпеки за допомогою опублікування в одному виданні наукових статей з базових наукових напрямків;
 • збір і підготовка до друку аналітичних та інформаційних матеріалів про стан ядерної та радіаційної безпеки на об’єктах атомної енергетики України;
 • залучення наукового потенціалу України до вирішення актуальних питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки шляхом публікації інформації про програми розвитку і практичні проблеми атомної енергетики.

Розділи видання:

 • Загальні питання безпеки ядерних технологій;
 • Експлуатаційна безпека ядерних установок;
 • Ядерне паливо та нейтронно-фізичні процеси в активних зонах;
 • Методологія та результати аналізу безпеки ядерних установок;
 • Продовження терміну служби ядерних установок;
 • Зняття з експлуатації ядерних установок. Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;
 • Радіаційна безпека;
 • Електротехнічне устаткування. Інформаційні та керуючі системи;
 • Інше.

Категорії читачів: науковці, дослідники, інженери, студенти вищих навчальних закладів, аспіранти та докторанти.

Проблематика Журналу:

 • науково-технічна підтримка державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
 • сучасні методи аналізу безпеки ядерних установок (теплогідравлічні, нейтронно-фізичні, міцнісні та ймовірнісні аналізи безпеки);
 • проектування та експлуатація об’єктів атомної енергетики;
 • підвищення надійності та безпеки технологічного обладнання АЕС (тепломеханічне, електричне обладнання, системи контролю та управління);
 • дозиметрія, радіоекологія та охорона навколишнього середовища;
 • поводження з ядерним паливом та радіоактивними відходами;
 • зняття з експлуатації;
 • фізичний захист та комп’ютерна безпека;
 • підготовка фахівців ядерної галузі.

 

E-mail: editor@sstc.ua